маите

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Каква е ролята на войната в цивилизацията на маите? Нови доказателства от езерни утайки около изоставения град Уицна (Witzna – град, който се намира северно от днешна Гватемала) сочат, че екстремната, тотална война не е просто аспект от края на маите, водещ до нейното падение, а характеристика на междуградското съперничество по време на пика на културата на маите. Изследователите на Университета Бъркли и Университета в Тулан откриха дебел слой от въглени от масивна атака довела до изгорената земя върху Уицна, датиран от 697 г. сл. Н.е.

Този изглед от скорошно проучване със 3D скенер Лидар показва целия церемониален център, простиращ се на 2 километра по варовиков хребет с изглед към Лагуна Ек’Наб (бяло петно), мястото за вземане на проби за това палеоекологично проучване. Източник: Франсиско Естрада-Бели, PACUNAM & University of Tulane

Досега се смяташе, че Маите в Централна Америка са били по-добра и нежна цивилизация, особено в сравнение с ацтеките в Мексико. В разцвета на културата на маите преди около 1500 години, войната изглежда по-скоро свързана с ритуалната традиция, предназначена да служи за изнудване и откуп за пленени вождове и важни персони или за подчиняване на съперничещи династии, с ограничено въздействие върху околното население.

Едва по-късно, археолозите смятат, че увеличаващата се суша и изменението на климата довеждат до тотални войни – градовете и династиите биват заличени от картата при така наречените унищожаващи събития – и заличаването на цивилизация на маите в низините около 1000 г. сл. Н.е.

Нови доказателства, открити от изследователи от Калифорнийския университет Бъркли и Геологическата служба на САЩ, поставят под въпрос всичко това. На тяхната база предполагаме, че маите са провеждали военни кампании, използвайки тактиката на „изгорената земя“. Тя има за цел да унищожи всичко, което е актив за противника. А това включва дори и посевите – още по-шокиращо е, че се прилага в разгара на тяхната цивилизация, време на просперитет и художествена изтънченост.

маите

Констатацията също така ни показва, че тази ескалация на военните конфликти, вероятно свързана с изменението на климата и недостига на ресурси, не е причина за разпадането на цивилизацията на маите в низините.

маите

„Тези данни наистина предизвикват една от доминиращите теории за краха на маите“, казва Дейвид Уол, доцент по география на UC Berkeley и изследовател в USGS в парка Менло, Калифорния. „Констатациите преобръщат тази идея, че войната наистина е станала интензивна едва много късно в тяхната история.“


Дейвид Уол и Лисана Андерсън от USGS с местен асистент, взимат проба от утайка от центъра на езерото Ek’Naab. Снимка: Франсиско Естрада-Бели, Тулан

„Способността да се обвързват геоложки доказателства за опустошителен пожар за събитие, отбелязано в епиграфския запис, стана възможно благодарение на сравнително рядкото откриване на глиф на емблемата на древния град на маите, отразява взаимното свързване на различни находки, нещо почти нечувано досега в областта на геоархеологията“, – казва Уол.
Най-старият календар в света е календарът на прабългарите! Призна го и ЮНЕСКО – изпреварили сме и маите, и китайцитеНай-точният и стар календар в света е прабългарският. Точно така! Напоследък твърде много организаци…Jul 30 2017skafeto.com