Съществуват все повече случаи на хора, които разказват за своите критични за живота състояния. Въпреки това все още не е съвсем ясно какво е това явление. Счита се, че спомените от това състояние са много реални и често са по-ясни, дори от действителните спомени на потърпевшия, твърди Ванеса Шарлан-Вервил, която провежда изследването, отпечатано на страниците на научното списание PLOS ONE. Изследването е съсредоточено върху спомените, които имат хората, преживели близки до смъртта състояния, съобщават LiveScience и обекти.бг. Има различни мнения по отношение на този вид преживявания: според едни те са плод на медикаментите и липсата на кислород при пострадалия, а други смятат, че това е доказателство, че тялото и душата могат да съществуват независимо. Изследователите са изучили случаи на хора, преживели такива ситуации и са установили, че често в живота им протича коренна промяна – сменят работата си или стават по-съпричастни към околните.

Провеждащите изследването са задавали различни въпроси на хората и от отговорите са установили, че спомените им по време на кома или при критичните състояния са се запазили ясни и отчетливи в съзнанията им дори и след като са минали години от събитието. Това според учените е доказателство, че е настъпила промяна в мозъка им и, че душата е била отделена от тялото.

loading...