Петър Дънов цитати

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Учителят Петър Дънов е една от личностите у нас, които са допринесли много за развитието на духовността и духовната култура. Макар да е отричан или неприет от някои, много хора са му се доверили и са последователи на основаното от него духовно учение – дановизъм. Макар тежкото си детство, учителят Петър Дънов успява да преодолее всички проблеми в живота си и да проповядва любов и разбиране във време, когато тези понятия не са били на почит, напротив. Светът е бил раздиран от войни, а хората са имали отчаяна нужда от надежда и любов. Ето и някои от най-емблематичните му цитати, които хората следват и уважават и до днес.

1. Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора.
2. Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел.
3. На другите да бъде добре – тогава и на мен ще бъде добре. Това е максимата, с която човек ще преодолее много мъчнотии.
4. Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.
5. Свободата на човек зависи от доброто, което прави.
6. Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек.
7. Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.
8. Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.
9. Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

10. Хубавите мисли привличат доброто.
11. Любовта е път за придобиване на щастието.
12. Обичай, за да бъдеш обичан.
13. Люби, мисли, действай!
14. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.
15. Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.
16. Не взимайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече, отколкото е нужно.
17. Радвайте се на успехите на приятелите си като на свой успех. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете.
18. Най-сигурното лекарство е човешката радост.
19. Гдето няма любов, там няма и успех, и благословение.
20. Дойде ли ви добра мисъл, не я пренебрегвайте, изпълнете я веднага – тя ще ви повдигне.

Съветът на Петър Дънов, който всички лекари не искат да научим! Той е казал, че всяка болест се лекува с водаЧудото, наречено вода, тепърва предстои да бъде разкрито до край. Но Учителят Петър Дънов отдавна зн…Aug 23 2017skafeto.com

21. Пропиляното време разваля живота.
22. В чужди работи не се бъркай.
23. Победата е в търпението.
24. Не лъжете другите, за да не лъжат и вас.
25. Малките лъжи са по-опасни. Големите лъжи всеки ги вижда и не могат да се скрият.
26. Който се радва на малките придобивки, до него ще дойдат и големите.
27. Силният човек не се оплаква и не се оправдава.
28. Бъдете приветливи и любезни. Надпреварвайте се да отдавате почит един на друг.
29. Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.
30. За каквото човек мисли, такъв става.Петър Дънов: Грешна любов няма! Ние, хората, правим грешки, по отншение на любовта!Има един израз: „Любовта е най-великата сила на света“. И той е абсолютно верен. Любовта е усещане, …Aug 4 2017skafeto.com


loading...