Човек енергия

Човек е преди всичко енергия, а тялото му е най-ниско вибрационната част от нея. Останалите шест части са невидими с просто око, защото са по-високочестотни. Всички седем тела на човека са в неразделна, постоянна и взаимно проникваща връзка.

Това разбиране има хилядолетна история в духовните учения на Изтока, докато за западния свят единственото съществуващо е видимата материя. И това разбиране остава водещо, независимо от постиженията на квантовата физика, например.

Американски учени обаче правят пробив в здраво вкоренения материализъм и признават, че около всеки човек съществува невидимо енергийно поле. Биохимикът Джон Норман от Университета в Мериленд и колегите му са уверени, че са открили доказателства за съществуването на такова биоенергийно поле около хората. Резултатите от тяхното проучване са представени в научното списание Journal of Scientific Exploration.

В екипа заедно с Джон Норман участват д-р Хансен, Уилям Х. ван ден Берг от университета в Пенсилвания и Уилям ван дер Слейс от колежа Гетисбърг. По идея на доктор Хансен се прави експеримент с обикновено махало. То е монтирано на триножник над главите на участващите в опитите хора. Махалото винаги започвало да се движи, под него има човек.

„Експериментите показват, че махалото открива и измерва значителни сили, които драматично променят движението му, когато някой седи под него“, се посочва в резултатите от изследването.

Изследователите смятат, че движението на махалото е причинено от вид силово поле, генерирано от участника в експеримента.

Учените признават, че не разбират каква сила задвижва махалото и как тя би могла да бъде описана рамките на съвременните научни знания.

Всички участници в експеримента имат почти еднакво влияние върху махалото. Интересното е, че дори когато човек напусне стаята, махалото продължава да се движи почти час.

Целият експеримент е записан на видеокамера, свързана с компютър, която открива и измерва най-малкото движение на махалото и запазва тази информация за по-късен анализ. На конференция през май тази година доктор Хансен съобщава, че се експериментира с хора с различно отношение към духовните практики. Например, при хора, които медитират от години, махалото се държи различно в нормалното състояние и когато човекът е в медитация. Учените стигат до заключението, че психичното състояние на индивида е в състояние да повлияе на поведението на махалото.


loading...