Героите в днешната история са двама млади хора на около 30 години. Срещата им е случайна – на улицата, след като единият е спрял колата, която кара, до един невзрачно облечен мъж с вълнена шапчица на главата и дълга метла в ръцете, с която в момента чисти улицата. Младият мъж в колата изглежда масивен, с широко лице и самонадеяно изражение. Той очевидно е добър физиономист, тъй като разпознава в „чистача“ на улицата свой съученик от последния гимназиален клас, известен като награден със златен медал отличник!

След няколко минути той също е разпознат от мъжът с метлата като повтарящ 11 клас съученик поради слаб успех! Познали се, двамата оживено разговарят, припомняйки си случки в училище отпреди десетина години и сърдечно се здрависват. Нещо гризе обаче двойкаджията, който се чувства в момента далеч по-успял в живота в сравнение с неговия съученик – отличник, облечен в работни дрехи и чистещ улицата. И той направо го пита с нескрито превъзходство: „Как я докара дотам, че да станеш уличен чистач?!“ Отговорът е обаче е изненадващ: отличникът просто почиства уличното пространство пред дома си, защото жената, която се грижи да това, е болна!

Съученикът в колата гледа със страхопочитание домът на „отличника“ – това е една съвременна, построена в ориенталки вид двуетажна постройка, скрита зад високата арка в стените с впечатляващи орнаменти по нея! Самодоволното изражение се сменя със завистливо, още повече, че проведеният от него разговор по GSM показва, че достижението му в живота е – шофьор на големец, обслужващ и неговото семейство… Несъмнено, „отличникът“ с труда и таланта си е постигнал големи успехи и е станал богат! „Знаеш вече къде живея – ела да се видим“ – кани той своя съученик – шофьор. Ще дойде ли обаче последният?…Може само да гадаем…


loading...