https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Много често, докато си вървим по улицата и пред нас предизвикателно заблестява монета. Повечето от нас възкликват „Намерих си късметче“ и доволно се навеждат да си го приберат с надеждата, че ще им донесе още пари. Според източните суеверия това се оказва доста голяма грешка. Според техните интерпретации ако една монета е загубена, то това означава, че предишният й собственик е имал лош късмет с парите. Тоест след като ние му вземем монетата, то ние му взимаме и лошата карма. Все пак не може да знаем дали мъжът е бил милионер, затова е по-добре да отминем късметчето, без да го взимаме.

Съществуват редица интересни суеверия, свързани с парите. Например, ако даваме пари на някого, не бива да го гледаме в очите, за да не ни върви само на „даване“. Никога не трябва да разваляме пари, защото е на беднотия. Не се дава едра пара за дребна, трябва да използваме и да пазим рестото при дадена покупка. Също така е важно, че парите трябва да се дават с дясната ръка, а да се взимат с лявата, за да не се нарушава обмена на енергия. Лесните пари не трябва да ги държим вкъщи дълго време, защото не притежават стабилна енергия и могат сериозно да ни разклатят финансовото състояние. Ако пък спечелим от някаква игра, то тези пари трябва бързо да се похарчат. И нещо интересно за хората, които сядат заедно да вечерят. Никога не слагайте на масата празни чаши, чинии, купички, бутилки и други. Не трябва да има празно, за да са ви пълни банковите сметки.