https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Зловеща кална яма с диаметър 10 метра и стръмни краища – смъртоносен капан за едно едва 5-дневно слонче! От там – както ще видите на видеото – няма измъкване! Очевидно майката слоница не е в състояние да го избута извън ямата, тъй като поради теглото си – тя самата бързо затъва в калта! Отчаяна, тя гледа отстрани без да може да помогне! Бдителни хора забелязват обаче отчаяното му положение и се започват спасителна операция.

С много усилия те успяват – с помощта на ремъци – да измъкнат 150 килограмовото слонче извън калната „прегръдка“ и така – без съмнение – спасяват живота му! Щастливата майка наблюдава операцията и може би осъзнава безценната помощ на хората! Тя веднага притичва и го поема, въртейки радостно и благодарно хобота си! И бебето започва да суче жадно под доброжелателните погледи на своите спасители. Слонът е голям бозайник от семейство Слонове, разред Хоботни. Традиционно са признати два живи вида слонове – Африканския слон и Индийския слон, въпреки че според някои данни африканските слонове се делят на два отделни вида – Африкански саванен слон и Африкански горски слон.