кирилицата

На днешния ден – 24 май, отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. По този повод сме решили да ви разкрием десет интересни факта за кирилицата, които не само са любопитни, но и важни. Всеки от нас трябва да ги знае, вижте ги:Честит 24 май с Химна на българската просвета: Върви народе възродени!Първите български химни, прославящи българската просвета, са написани в град Елена още в средата на …May 24 2019skafeto.com

1. Глаголицата, следователно и кирилицата, заимстват графичното изобразяване на буквите от египетските йероглифи, прото-синайската система за писане и гръцката азбука.

2. Кирилицата е създадена в Преславската книжовна школа в края на IX или началото на X век. Традиционно кирилицата е приписвана на Свети Климент Охридски, а името й – в чест на Свети Кирил – Константин Философ, на когото Климент Охридски е ученик.

3. В нито един български средновековен извор не е открито собствено название на базираната на гръцкото унциално писмо старобългарска азбука. В „Кратко житие на Климент Охридски“ се среща следният откъс: „Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил.“ В това сведение всъщност се казва, че Климент Охридски е разработил по-опростен и удобен глаголически шрифт, така че с „кирилица“ би трябвало да се нарича азбуката, която създава Кирил – Константин Философ, а „климентица“ трябва да се нарича именно шрифтът, който е разработил и въвел Климент Охридски.

4. През X и XI век глаголицата и кирилицата съществуват успоредно, но постепенно кирилицата измества глаголицата.

5. В оригиналната кирилица има 44 букви за 44-те звука в старобългарския език. Днес българската кирилица има 30 букви.

6. Всяка буква в кирилицата има свое име и значение. Например: А – „аз“ (аз), Б – „буки“ (букви), В – „веди“ (знам), Г – „глаголи“ (думи, говоря), Д – „добро“ (добро, доброта)… Така учениците по-лесно запомнят азбуката.

7. Думата „азбука“ възниква от произнасянето на първите две букви от глаголицата – А – „аз“ и Б – „буки“.

8. Всяка буква в кирилицата отговаря и на цифрова стойност. Например: А – 1, Б – 2, В – 3 и т.н.

9. Най-ранният надпис с кирилица е от 931 г. и се намира в пещерен манастир близо до село Крепча.

10. „Книгата на Сава“ – датирана между X и XI век, е най-старият ръкопис, изписан с кирилица.24 май: Ден на българската просвета и култура и на славянската писменостДенят на българската просвета и култура и на славянската писменост е български официален празник, че…May 24 2019skafeto.com

loading...