https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Министерският съвет е приел важни промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, стана ясно днес. Те предвиждат рязко да бъде ограничен таванът на разплащанията, които можем да правим в брой. Към момента той е 10 000 лева, а до 2020 година ще падне на 1000 лева, съобщава „Стандарт“. Изданието уточнява, че това няма да стане наведнъж, а на 3 стъпки. От 1 януари 2018 година плащанията в брой ще бъдат ограничени на 5000 лева, а от същата дата в следващите 2 години, съответно на 3000 и 1000 лева. Целта на приетите промени е да се ограничи делът на сивата икономика в страната. Ще имаме също така възможност да плащаме събираните от Националната агенция по приходите (НАП) данъци и такси чрез виртуално терминално ПОС устройство. Това ще стане възможно, когато на НАП бъде открита сметка директно в БНБ.Много важна информация за всички данъкоплатци. Финансовото министерство пусна документ, от който…Системата от данъчни преференции в България е направена, за да може да се стимулират чуждестранни ин…May 22 2017skafeto.com

Правителството счита, че така ще спести време и средства както на гражданите, така и на бизнеса.

Една от целите на промените пък е да се ограничат възможностите на фирми с дългове да ги продават на хора без никакво имущество. Подобни порочни практики са доста разпространени в момента в България. Ако при проведена ревизия бъде установено, че дадена фирма има неизплатени задължения към държавната хазна, то собствениците и управителите й ще отговарят за тях със собственото си имущество, ако бъде установено, че правят опити за продажба на дружеството или негови активи, с цел държавата да не може да си осигури вземанията. С промените ще се осигури автоматичен обмен на данъчна информация между приходните администрации в Европейския съюз. Целта е големите мултинационални компании да не могат да прилагат агресивни схеми за редуциране на данъчните си задължения.Кои са финансовите грешки, които най-често правим и как да ги избягвамеДа подчертаем – настоящият анализ се базира на ниския жизнен стандарт в България, но е верен – разби…Apr 20 2017skafeto.com