„Имам трудов стаж от първа, втора и трета категория труд, когато се пенсионирам как ще бъдат приравнени?“ (Васил Койчев, Пловдив).
Според КСО (Кодексът за социално осигуряване), когато има наличие на осигурителен стаж от различни категории труд, трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория по реда, указан в чл. 104, ал. 2-8 КСО. При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Прилагаме таблици, които описват точното преобразуване.
Таблица 1 показва превръщането на действително изслужено време и осигурителен стаж от “първа” категория към “трета” категория труд по реда на чл. 104, ал. 3, 5 и 7 (т.е. всички професии, които тълкува чл.104 и съответните алинеи от КСО).
Съотношение: една година осигурителен стаж или една година действително изслужено време от “първа” категория се зачита за три години осигурителен стаж от “трета” категория.
Важно за всички: Как става превръщането на трудов стаж при пенсиониране (ТАБЛИЦИ)Изненада за всички пенсионери. Ето какво готви държавата за пенсиите през 2019 годинаПенсиите, образованието и здравеопазването ще бъдат най-големият приоритет на правителството през сл…May 12 2018skafeto.com

Таблица 2 показва превръщането на действително изслужено време и осигурителен стаж от “първа” категория към “трета” категория труд по реда на чл. 104, ал. 2 и 4.
Съотношение: три години действително изслужено време или три години осигурителен стаж от “първа” категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от “трета” категория.
Важно за всички: Как става превръщането на трудов стаж при пенсиониране (ТАБЛИЦИ)

Таблица 3 е за превръщане на действително изслужено време от “първа” категория към “трета” категория труд по реда на чл. 104, ал. 6 и 8.
Съотношение: една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от “трета” категория.
Важно за всички: Как става превръщането на трудов стаж при пенсиониране (ТАБЛИЦИ)

Таблица 4 е за превръщане на осигурителен стаж от “втора” категория към “трета” категория труд по реда на чл. 104, ал. 2 и 9.
Съотношение: четири години трудов стаж от “втора” категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от “трета” категория.
Важно за всички: Как става превръщането на трудов стаж при пенсиониране (ТАБЛИЦИ)
По информация от НОИ и КСО
Източник club50plus.bgПрофсъюзите непреклонни: Ето какво увеличение на пенсиите и парите за безработни ще отстояват докрайОт Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обявиха твърдото си намерение да отсто…Oct 18 2017skafeto.com


loading...