От 1 януари 2017-а година с 40 лева се увеличава размерът на минималната работна заплата. От 420 лева тя става 460, като наред с това с един процентен пункт се увеличават осигурителните вноски, обясниха експерти. Това на практика означава, че хората, които работят на минимална работна заплата на практика ще увеличат чистите си доходи с около 30 лева месечно. Важни промени влизат в сила за хората, на които предстои пенсиониране. Отново от 1 януари изискванията за пенсиониране на работещите трета категория труд се променят, като за мъжете необходимата възраст ще бъде 64 години, а за жените – 61. И за двата пола влиза в сила изискване за увеличение с 2 месеца на осигурителния стаж. С влезлите вече в сила промени е очертана и нова, по-висока линия на бедност – 314 лева.

По-високи с 1 процентен пункт са вече и осигуровките, които плащаме за пенсия. Увеличените разходи се поемат от работодателя в размер на 0,56 процента и от работещия в размер на 0,44 на сто. През 2018-а година осигуровките ще скочат с още един процентен пункт. Родителите на децата с увреждания пък ще бъдат подпомагани по нова схема – вместо досегашните добавки, които се одобряваха от различни институции, сега те ще получават фиксирана финансова помощ, която зависи пряко от степента на увреждане на детето.


loading...