Спорният комунистически период в България влиза в учебниците по история и цивилизация за VII клас, а въпроси за развитието на България в периода 1944 – 1989 година ще залегнат в матурата на учениците. Учебните програми вече са изготвени и ще бъдат подложени на широк обществен дебат още в рамките на този месец. Въпреки че обществото все още не е запознато със съдържанието на програмите, споровете между хората, спомнящи си с добро за този период и опонентите им започнаха. Седмокласниците ще трябва да научат какво е култ към личността, какви са основните характеристики на тоталитарната държава и да са наясно какво представлява национализацията. Тук обаче някои специалисти скочиха на нож и обявиха, че децата трябва да бъдат запознати и с успехите на комунистическия период.
Комунизмът влиза в VII клас. Учениците ще трябва да знаят какво е култ към личността (СНИМКИ)

Те са категорични, че в учебните материали трябва да влязат и спортните успехи на НРБ, както и техническите и научни достижения от втората половина на миналия век. Учебните програми предвиждат също така някои от темите от този период да се изучават също в VIII и IX клас, а в Х учениците да залягат само върху българската история.


loading...