Нова година – нов късмет, обича да казва открай време българинът. Дано 2018-а ни донесе много късмет и хубави моменти. Така или иначе обаче, от 1 януари влязоха в сила някои важни промени, които засягат милиони българи. Ето и по-значимите от тях, с които вече трябва да се съобразяваме.
България ще председателства Съвета на ЕС
От началото на 2018 година България ще бъде председател на Съвета на ЕС. Председателството се изпълнява от предварително определена група от 3 държави-членки – т.нар. „Трио“ – за период от 18 месеца. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия. Съветът на ЕС обсъжда и приема съвместно с ЕП законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от ЕК. Заседава в различни конфигурации, наричани „състави“, в зависимост от обсъжданите въпроси.
Бюджет 2018
В сила влиза бюджетът за 2018 година. Предвижда се икономически ръст от 3,9%. Повишаване на крайното потребление до 4,7%, както и ръст на инвестициите до 4,3%. Очаква се нивото на безработица да се понижи до 6,2%. Бюджетът не предвижда значителни промени на данъците. 180,5 млн. лв. ще бъдат средствата за опазване на границата, а 35, 2 млн. лева- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. През тази година общините ще разполагат със 2,780 млрд. лева.Чужда фирма плаща в България средна заплата от 2200 лева. Молбите за работа валят като порой – ето къде10 години след влизането на България в Европейския съюз, евростандартът е на път да влезе в Източнит…Dec 10 2017skafeto.com

Минималната работна заплата става 510 лева

Минималната работна заплата се увеличава от 460 на 510 лева. Предвижда се от 1 януари 2019 година минималната заплата да бъде 560 лева, а от началото на 2020 година- 610 лева. Увеличението ще струва 82.1 млн. лева през 2018 г., 95.7 млн. лева през 2019 г. и 104 млн. лева през 2020 г. Mинималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.
Променят се изискванията на право за обезщетение за безработица – да има внесени или дължими вноски за фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7,20 лв. на 9 лева. Дневният максимален размер на обезщетението за безработица ще бъде 74,29 лева.
Минимална пенсия – 200 лева
От началото на годината минималните пенсии стават 200 лева. От 1 юли ще бъдат увеличени до 207,60 лв. Пенсиите ще се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж. Разходите за пенсии в бюджета за 2018 година са 8, 351 млрд. лв. Размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” се увеличава с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година ще се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.
През 2018 жените се пенсионират на възраст 61 г. и 2 месеца при 35 години и 6 месеца осигурителен стаж, а мъжете на 64 години и 1 месец и стаж 38 години и 6 месеца.

– 380 лева за отглеждане на малко дете през втората година на майчинството
– Увеличение на заплатите на учителите, военните и полицаите
– Държавата финансира четвърти ин витро опит
– От 2 до 4 пъти по-ниски такси за регистрация на юридически лица с нестопанска цел
– Нови бандероли на тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки
– Тримесечни винетки
– 2,75% увеличение на цената на природния газ
– По-скъпа вода в половината странаВажно за над 2 милиона българи: Край на запорите за хората с доходи до минималната заплата. Нов удар по ЧСИ-татаПореден сериозен удар получиха Частните съдебни изпълнители (ЧСИ), които тормозят милиони българи с …Nov 27 2017skafeto.com


loading...