Държавна сигурност

Принадлежността към структурите на бившата Държавна сигурност е въпрос, който буни обществото вече почти 30 години. Обикновено темата става актуална, когато наближат избори. Вотът за евродепутати на 26 май не направи изключение.

Комисията по досиетата оповести резултатите от задължителната по закон проверка на кандидатите за евродепутати за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Установените са седем души:Ето ги кандидатите за евродепутати на ГЕРБ и СДСЦеремонията по представянето на кандидатите за евродепутати на ГЕРБ и СДС се състоя днес от 12.00 ч.…Mar 31 2019skafeto.com

Александър Урумов и Христо Смоленов от листата на ВМРО – Българско национално движение, Боян Киров от листата на „Коалиция за България“, Велизар Енчев, Емил Георгиев и Румен Гечев от листата на „БСП за България“ и Кольо Парамов – „Воля – българските родолюбци“.

Принадлежността към бившите служби на всички тях е обявявана неколкократно при предишни проверки.

Пълният текст на решението на комисията:

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент – избори 2019 г. Проверени са 115 лица.

Сто деветдесет и шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.
След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

РЕШИ:
Обявява установената и обявена с решение № 62/ 23.04.2009 г. – Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Александър Георгиев Урумов
Дата на раждане
26.07.1969 г.
Място на раждане
гр. Брацигово
Вербувал го служител
О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г.
Ръководил го служител
О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление 03-05-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Абел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент „Абел“.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за ЕП, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 63/ 19.05.2009 г. – Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 71/ 22.07.2009 г. – Българската народна банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-964/ 29.05.2017 г. – държавни дружества – Министерство на отбраната
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1096/ 26.10.2017 г. – членовете на политическите кабинети на министрите – Министерство на отбраната

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Боян Борисов Киров
Дата на раждане
03.06.1951 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г.
Ръководил го служител
Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Секретен сътрудник; агент
Псевдоними
Кирил; Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за ЕП, издигнат от КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП БСП
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1611/ 23.04.2019 г. – ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане
07.01.1953 г.
Място на раждане
гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Кандидат за ЕП, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни медии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-715/ 27.09.2016 г. – в-к „Галерия“
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-716/ 27.09.2016 г. – Българска национална телевизия
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1558/ 12.02.2019 г. – ПП „Национален фронт за спасение на България“

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Емил Ценов Георгиев
Дата на раждане
14.06.1951 г.
Място на раждане
с. Кутово, обл. Видин
Вербувал го служител
о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Петко Каменов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Станислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1985 г.
Кандидат за ЕП, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. – Държавна агенция за метрология и технически надзор
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-989/ 27.06.2017 г. – община Хасково

Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Кольо Петков Парамов
Дата на раждане
02.08.1954 г.
Място на раждане
гр. Стара Загора
Вербувал го служител
Вербуван на 12.06.1979 г.; възстановен от о. р. Валери Александров Груев на 06.09.1984 г., регистриран на 05.11.1984 г.
Ръководил го служител
о. р. Валери Александров Груев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление „Гранични войски“-разузнавателен отдел-4 граничен отряд
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
резидент
Псевдоними
Яков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1200 (Ст.З.); протокол № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3243 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет
1986 г.
Кандидат за ЕП, издигнат от КП „ВОЛЯ-БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 71/ 22.07.2009 г. – БНБ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-725/ 11.10.2016 г. – община Златоград
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1622/ 14.05.2019 г. – ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Румен Василев Гечев
Дата на раждане
04.10.1956 г.
Място на раждане
гр. Червен бряг
Вербувал го служител
Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. А. Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Секретен сътрудник
Псевдоними
Економов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015.
Снемане от действащия оперативен отчет
1991 г.
Кандидат за ЕП, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1197/ 06.02.2018 г. – БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП БСП

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Христо Панчев Смоленов
Дата на раждане
30.08.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г.
Ръководил го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Шесто управление-ДС, 09, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; агентурни сведения от агент „Андрей“; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Кандидат за ЕП, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ „Славяни“ АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-371/ 08.07.2014 г. – длъжници към Балканска универсална банка.Евгения Банева ще става евродепутатПоследната новина около скандалното богаташко семейство, което към момента все още е в ареста, е изп…Feb 4 2019skafeto.com


loading...