Системата от данъчни преференции в България е направена, за да може да се стимулират чуждестранни инвестиции, намаляването на безработицата, регионалното развитие и развиването на иновациите. В тази връзка Министерството на финансите публикува „Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България – Преглед 2017“. Този документ има за цел да се постигне по-голяма прозрачност и информираност на гражданите за данъчните облекчения и преференции за конкретна година. Чрез този документ гражданите, които имат задължения, ще могат по-лесно да се ориентират какво се изисква от тях, за да погасят задълженията си от една страна, а от друга – чуждестранните инвеститори ще могат да добият ясна представа за ситуацията у нас.Преди минути. Бойко Борисов с 2 много важни решения. Ето какво се случва със заплатите и данъците… (ВИДЕО)Бойко Борисов обяви 2 много важни решения, които са залегнали в програмата за управление на ГЕРБ. То…Feb 16 2017skafeto.com

Публикуването на документа е във връзка с инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Инициативата се касае до това да се ограничат възможностите на дружествата да използват преференциите с цел укриване на данъци или избягване на данъчното облагане.Бойко Борисов съобщи много важна новина във Фейсбук. България започва да бълва евро и… (СНИМКА)Министър-председателят Бойко Борисов съобщи много важна икономическа новина. За своя трибуна лидерът…May 16 2017skafeto.com

loading...