SOS за традиционни сортове лози

Между 1-ви и 3-ти октомври в хотел „Монте Кристо“ в Благоевград ще се проведе безплатно обучение на тема „Внедряване на добри практики на Европейския съюз“. То е по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“, който стартира миналата година. Групата на събитието ще бъде съставена от равен брой гръцки и български участници – винопроизводители, НПО, местни и национални органи, местни, регионални и национални власти, представители на медиите.

Основна цел на обучението у нас е представянето на изпитани европейски и световни практики при опазване на застрашени местни сортове лози. Участниците на тридневното събитие ще имат възможността да работят, да обменят опит и знания и да помогнат за опазване на изчезващите сортове лозя.

За всеки записал се са осигурени безплатно хотелско настаняване, храна, обучители, обучителни материали и транспорт. В програмата е предвидено организирането на винени вечери с цел представяне на традиционни местни сортове.

„По време на обучението ще имате възможност да осъществите контакти с колеги от винопроизводството и лозарството, както и с институции на местно, регионално и национално ниво. Това, от своя страна, може да допринесе за бъдещи взаимоотношения и партньорства“, споделят организаторите.

Водещ бенефициент по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Изложбено-изследователски институт (Exhibition Research Institute), Гърция и Александровски технологично-образователен институт Солун-Дпт. на селскостопанска технология (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology), Гърция.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Предстои безплатно обучение за внедряване на добри европейски и световни практики

loading...