ток регулирани цени

Не само домакинствата, а и малките и средни фирми, могат да плащат за ток по регулирани, а не по пазарни цени. Това гласи нов регламент на ЕС, който е публикуван в Официалния вестник на ЕС. Но страните членки имат възможност сами да изберат чрез какви мерки да помогнат на крайните потребители на електроенергия заради високите цени, предава Труд.

В мотивите към регламента на ЕС е записано, че в момента съгласно Директива 2019/944 на ЕС, регулираните цени за тока са възможни за домакинства и микропредприятия, а също така за енергийно бедни и уязвими клиенти. Тези регулирани цени дори могат да бъдат под себестойността за производство на електроенергията. Но при настоящото изключително покачване на цените на електроенергията, наборът от мерки, с които държавите-членки разполагат в подкрепа на потребителите, трябва временно да бъде разширен чрез предоставяне на възможност за разширяване на регулираните цени и за малки и средни предприятия, пише в мотивите към регламента. Дали обаче всяка страна членка ще се възползва от тази възможност е нейно решение.

В България от предишния редовен кабинет и от служебното правителство лансираха идеята да има две тарифи на тока за бита, като над определен праг на потребление домакинствата да плащат електроенергията по пазарни цени. Но досега не са предлагали малките фирми да ползват евтин тока като домакинствата.

В новия регламент на ЕС е записано, че битовите потребители и малките и средни фирми временно може да ползват електроенергия на цени под себестойност, които всяка страна членка има възможност сама да определи. Но при положение, че са спазени няколко условия. Основното е ниската цена да важи за ограничено потребление и да има стимул за намаляване на потреблението. Брюксел не е поставил таван до какво потребление хората могат да плащат тока на ниски цени. От служебното правителство лансираха идеята ниските цени на тока за домакинствата да важат до 300 киловатчаса през лятото и 800 киловатчаса през зимата. Така обаче значително по-високи сметки за тока биха получили семействата, които ползват бойлер. А ако домакинство се отоплява на ток, сметките биха нараснали в пъти. Вместо да предложат праг на потребление, който да защити всички домакинства, които нямат басейн, от Министерството на енергетиката обявиха, че се отказват от въвеждането на две тарифи.

В подготвения от предишния редовен кабинет на Кирил Петков План за възстановяване и устойчивост България е поела ангажимент домакинствата да излязат на свободния пазар на ток на два етапа – от 2023 г. и 2025 г. В директивата 2019/944 на ЕС обаче няма крайна дата, до която домакинствата трябва да минат на свободния пазар на ток. В директивата пише, че до 2025 г. страните членки трябва да докладват на Брюксел как определят регулираните цени, както и тези цени да са над себестойността за производството на електроенергия. След това трябва да бъде направена оценка на правилата за определяне на цените на тока и чак след това, ако е необходимо, да бъде приета крайна дата, до която домакинствата да са на регулирани цени. А България като страна член на ЕС би могла да преговаря дали такава дата да бъде приемана.

Потреблението трябва да бъде свито с 10%

Нов регламент на ЕС позволява и малките и средни фирми да плащат за електроенергия по регулирани цени, но решението дали това да бъде направено е на страните членки.

Държавите-членки на ЕС се стремят да прилагат мерки за намаляване на общото си месечно потребление на електроенергия с 10% за периода от 1 декември 2022 г. до края на март 2023 г., гласи новият регламент на ЕС. Потреблението трябва да се сравнява спрямо съответния месец през петте години преди влизане в сила на регламента, като се започне с периода от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.

Наред с това всяка държава-членка трябва да намали потреблението на електроенергия през определени пикови часове поне с 5%. Страните членки са свободни да избират подходящите мерки за намаляване на потреблението на електроенергия. В регламента е посочено, че мерките трябва да са ясно определени, прозрачни, целенасочени и недискриминационни. Възможно е да има финансови компенсации за фирми, които намаляват потреблението на електроенергия.

Виж още:Шокови сметки за ток за хора с бойлерШокови сметки за ток ще получат всички домакинства с бойлер, ако се осъществи идеята на служебното п…Oct 13 2022skafeto.com


loading...