SOS за застрашени традиционни сортове лози

В ход е проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози“, който беше стартиран през 2018 година. През изминалите месеци група от експерти технолози и енолози обиколи района на Южен Сакар, за да събере листен материал за ДНК анализ. Специалистите посетиха общините Кресна, Харманли и др.

Редица малки и големи винопроизводители се отзоваха за индивидуални срещи и помогнаха при вземането на листните проби. Основният фокус проекта е насочен към опазване на биоразнообразието и българските сортове лози. Най-вече става дума за тези от „Натура 2000”.

Намерени са осем местни сорта – Тамянка, Мавруд, Рубин, Памид, Димят, Руен, Широка Мелнишка и Керацуда. Тяхното изследване ще допринесе за дългосрочното опазване на традиционните сортове лози в трансграничния регион. Всеки един от тях трябва да получи Защитено наименование за произход. Това, от своя страна, ще въздигне значението им не само на национално, но и на световно ниво.

Вследствие на все по-осезаемите климатични промени и в резултат на съвременното винопроизводство генетичният материал в региона пагубно намалява. И не само – освен масовото понижаване на генотипи, някои дори напълно изчезват. Към това допринася и въвеждането на нови сортове през последните години. Проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ предлага да се вземат общи мерки и действия за решаването на проблема.

Местните сортове всъщност могат абсолютно да противостоят на чуждите си събратя. Тяхното голямо предимство е, че са отлично адаптирани към условията на микросредата и като цяло спомагат за устойчивостта на природните ресури.

Всички анализи и изследвания на ДНК материала текат в момента. Това означава, че нататъшното развитие на проекта зависи изцяло от резултатите, чието обявяване тепърва предстои. Част от крайната цел е да бъде разработена интегрирана стратегия за управление на местното биологично разнообразие по отношение на традиционните сортове лози. По този начин трансграничният регион ще може да запази своята природа с цялото ѝ богатство.

Предвидено е проектът да достигне и до хората със зрителни увреждания, благодарение на специално изработени брошури на Брайловата азбука.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Взеха листни проби от традиционни български сортове лози

loading...