статистика

Националният статистически институт /НСИ/ отбелязва днес професионалния си празник – Денят на българската статистика. На тази дата през 1880 г. е създадено Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите, с което се поставя началото на статистическата институция в България, пише dariknews.bg.

Потребността от статистически данни е доказана от вековната история. Резултатите от статистическите изследвания се представят в публикации, които съдържат статистически таблици и редове. Зад тази статистическа информация остава скрит трудът на хиляди служители, ангажирани с методологията на изследванията, със събирането, обработката и разпространението на статистическата информация.С тази молитва ще си намерите работа веднага: Супер мощна еСлед като прочетете тази молитва, в живота ви ще настъпят истински чудеса – прекрасни събития, които…Jun 8 2019skafeto.com

Денят на българската статистика е признание за приноса на статистическата наука. Усилията на Националният статистически институт са насочени към популяризиране важността на статистиката за широката научна общност, бизнеса и потребителите на официални статистически данни, медиите, работодатели, студенти и на обществеността.

Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти.

Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост. Статистически методи се прилагат в широк кръг области, като природните и обществени науки, държавното управление и бизнеса.

Една от основните подобласти на статистиката е описателната статистика, която се занимава с обобщаването на систематизирани данни. То е от особена важност при емпиричните изследвания и описването на резултати от експерименти. Чрез методите на статистиката данните могат да бъдат анализирани, като се отчита случайността и несигурността на наблюденията, и въз основа на това да се правят изводи за съдържащи се в тях закономерности.Молитва на Свето Богоявление: Уникално мощнаПредставяме ви една силна молитва, която можете да казвате във всякакви моменти – на тъга, на радост…Jun 6 2019skafeto.com

loading...