околната среда

Световният ден на околната среда се отблеязва ежегодно на 5 юни и представлява най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда.

Провъзгласен е на на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Датата за честване е избрана на 5 юни – денят на начало на работата на Конференцияята на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г.Най-мощната молитва за благословениеТази мощна молитва може да ви избави от всичките ви грехове и да даде мир на душата ви. Вижте най-си…May 30 2019skafeto.com

В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи стремежа им да опазват и подобряват околната среда.

На 27-та сесия на Общото събрание на ООН е създадена нова организация в рамките на ООН – Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП). Именно под егидата на ЮНЕП ежегодно се отбелязва този ден. Всяка година на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на околната среда и развитието – Глобал-500, на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда.

Символичен домакин през 2014 г. е Барбадос.

Всяка година се определя тематика и девиз, избира се място за провеждане на основните международни мероприятия.

Ето и някои от девизите от отминалите години:
2012 г. – Зелената икономика – част от нея ли си?
2011 г. – Гори: използване на услугите на природата
2010 г. – Множество на видовете. Една планета, едно бъдеще
2009 г. – Твоята планета се нуждае от теб
2008 г. – Освободете се от пристрастяване! Към икономика с ниски емисии на въглерод!
2007 г. – Топене на леда – гореща тема!
2006 г. – Пустините и опустиняването: Не на опустиняването на сухите зони!
2005 г. – „Зелени градове“: План за планетата!Дневна молитва: „Христос е целта, църквата е средството, а Духът е силата“В източноправославното християнство са възприети много и различни молитви, които са насочени към раз…May 28 2019skafeto.com


loading...