САЩ К-19

Горещият въпрос за отпадането на американските визи едва ли ще се реши скоро – до година и половина, както уверено заключи премиерът Бойко Борисов. Процентът на откази е много висок, но по-важното е, че има други критерии, които България ще трябва да изпълни по високите американски стандарти, пише Дир.бг.

Като част от промени, които наложи администрацията на президента Доналд Тръмп, САЩ се стремят да затегнат границата си и да подобрят сигурността на пътуванията като цяло. Най-общо САЩ имат поне две системи на защита в това отношение. Първата е да те допуснат до безвизово пътуване, а втората – след като вече имаш право да влизаш в страната, да те подложат на допълнителна проверка.

Към коя система се стреми България

Все още едва към първата, разбира се. Това е т.нар. Програма за отказ от изискване за виза B (латинско) „Виза Уейвър“ (Visa Waiver Program -VWP), която се администрира от Министерството на вътрешната сигурност (Department of Homeland Security – DHS) след консултации с Държавния департамент. Тази система позволява на гражданите на 38 държави (към момента) да пътуват без визи до САЩ за бизнес или туристически престой до 90 дни. В замяна тези 38 държави трябва да разрешат на гражданите на САЩ да пътуват до своите страни за подобен период от време без виза за бизнес или туристически цели.

Както е известно, България (и всички страни от ЕС) допускат американските граждани без визи.

Създадена през 1986 г., „Виза Уейвър“ се развива в близко партньорство за повече сигурност (това е ключовата дума) с много от най-близките съюзници на Америка. Програмата използва базиран на риска, многопластов подход, за да открие и осуети достъпа на терористи, сериозни престъпници и други недобросъвестни хора до Съединените щати. Този подход включва редовни оценки на риска на национално ниво по отношение на въздействието на всяка страна, включена във „Виза Уейвър“, върху интересите на националната сигурност и правоприлагането в САЩ. Многопластовият подход включва също така цялостна проверка на отделни пътници преди заминаването им за Съединените щати, при пристигането им в пристанищата на страната и по време на всяко последващо вътрешно пътуване по въздух.

„Виза Уейвър“ беше създадена, защото американският Конгрес искаше да развива туризъм и краткосрочни бизнес начинания. Програмата се прилага за всички 50 щата, както и за Пуерто Рико и Вирджинските острови на САЩ.

Не е лесно влизането в клуба „Виза Уейвър“: какво се иска от нас

Всичко гореописано е много важно, тъй като показва какво искат от България, за да влезе в програмата и какво ще искат от нея като влезе. Ще трябва да отговорим на всички условия, да споделяме информация, да извършваме по-строг мониторинг на заплахите в съответствие с последователното засилване на мерките за сигурност в Съединените щати.

Не е лесно да се включиш във „Виза Уейвър“, отбелязват специализираните източници. По същество страните, на които е позволено да се присъединят, се смятат за страни с „висока стойност“ и „нисък риск“. Те трябва да покриват определени изисквания, като спазване на човешките права, определено равнище на БВП, доколко техните граждани спазват имиграционното законодателство на САЩ, процента на издаване/отказ за виза.

И още. За да се класират за програмата, страните кандидати трябва да имат „висок индекс на човешкото развитие“, който включва фактори като продължителност на живота, години образование, брутен национален доход на глава от населението и др. Страната трябва да има икономика с високи доходи, ниски нива на измами с лични документи (фалшифициране), строги изисквания за сигурност на паспорта (биометрични паспорти), много малък брой граждани, които превишават срока на визите (те са до 90 дни), надеждни организации за борба с тероризма, правоприлагането и граничния контрол – всички те гарантиращи сигурността в държавата кандидат.

От Държавния департамент (Службата по консулски въпроси) обобщават, че страна, която кандидатства за включване във „Виза Уейвър“ трябва да отговаря на различни изисквания. Изреждат се някои от ключовите:
• силно правоприлагане и обмен със САЩ на данни, свързани със сигурността;
• издаване на електронни паспорти;
• наличие на процент на отказ за издаване на виза за посетител (B) под три;
• навременно отчитане както на празните, така и на издадените изгубени и откраднати паспорти; и
• поддържане на високи стандарти за борба с тероризма, правоприлагането, граничния контрол и за сигурност на документите.

И така: определянето на страна за включване в програмата за безвизово пътуване се прави по преценка на правителството на САЩ. Уточнява се, че изпълнението на условията за VWP не гарантира, че страната автоматично ще получи място в безвизовата програма.

През август 2015 г. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ въведе редица допълнителни гаранции за сигурността на „Виза Уейвър“, като засилени проверки на пътници, обмен на информация и други изисквания за сигурност в страните от програмата за справяне със заплахата от проникване на чуждестранни бойци терористи.

По-конкретно, на входа на „Виза Уейвър“ от България ще искат:
• успешна борба с тежката престъпност (това изискване идва от президентската директива за вътрешната сигурност 6 (HSPD-6). Директивата е подписана от всички страни, членуващи във „Виза Уейвър“, за да се осигури надежден обмен на информация за криминални и терористични структури;
• използване на електронни паспорти за всички пътуващи към САЩ, независимо от датата на издаване на паспорта и датата на приемане на страната във VWP ;
• да сме сключили споразумение със САЩ за присъствие на въздушен шериф (при полетите). Засега нямаме директни полети до Съединените щати, но споразумението е задължително;
• да събираме и анализираме данни за пътувания, в съответствие с Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН;
• да използваме базата данни за загубени и откраднати паспорти на Интерпол за пресяване (ако е необходимо) на пътуващите, пресичащи границите на дадена държава, включена в програмата за безвизово пътуване или за държави-членки на Шенген, или на влизащи или излизащи от Шенгенското пространство. Това, че все още сме извън Шенген със сигурност е утежняващо сигурността на САЩ обстоятелство: всички страни от Шенген са в програмата „Виза Уейвър“, без Кипър;
• да докладваме за чуждестранни бойци пред международни организации за сигурност като Интерпол и Европол; и
• да сътрудничим със САЩ в проверките на бежанците и търсещите убежище.

От 1 април 2016 г., за да пътуват без визи всички трябва да имат е-паспорт (така е наречен от официалните източници). Електронният паспорт, обозначен със съответния символ, е подобрен, защитен, паспорт с вграден електронен чип. Електронните паспорти се издават от съответния орган и трябва да отговарят на международните стандарти за осигуряване и съхраняване на информация, съответстваща на паспорта и приносителя.

Готова ли е България да покрие всички тези изисквания за американските визи? Въпросът виси, но от всичко описано става ясно, че прословутите проценти са само малка част от правилата на играта.

Каква е втората система за защита

Дотук писахме с какво трябва да сме готови в първия ден от включването ни в безвизовата програма, разбирай – да сме готови, за да ни включат.

Тази програма позволява на гражданите на вече приета държава да минават „второто ниво“ на проверка – да кандидатстват за достъп в Електронната система за разрешение за пътуване (ESTA). Това е допълнителна форма на разрешение, която премахва необходимостта от виза и улеснява пътуванията за туризъм и бизнес. Процесът на кандидатстване се осъществява изцяло онлайн и е изключително полезен за милиони пътници всяка година. (Разрешението не се дава на момента обаче – е важно да се отбележи.)

Тоест, влизането в програмата за безвизово пътуване „Виза Уейвър“ не дава гаранция, че всеки ще може да замине за САЩ – предстои преминаване през „електронната“ цедка, чрез ESTA се провежда обширен скрининг, но автоматично (към ESTA ще се върнем по-нататък).

Трябва да се има предвид, че членството в клуба „Виза Уейвър“ не е „пожизнено“ и се преразглежда постоянно. Аржентина и Уругвай например бяха отстранени от програмата след финансовите сривове в тях в началото на 21 век. Поради кризите САЩ се опасяваха от засилен имигрантски натиск от тези страни. И така, като част от този постоянен процес на наблюдение, изискванията за американските визи също се актуализират от време на време.

Какво е значението на процента откази

Вече стана ясно, че процентът на откази за визи е само един от критериите, които се вземат предвид при допускането на дадена държава в програмата „Виза Уейвър“. Но той излиза на предна линия.

Отказите на заявления за неимигрантска виза B се определят въз основа на интервюта с кандидатите, които продължават обикновено по няколко минути. Поради ограничения във времето, отговорните служители профилират кандидатите. Някои демографски данни, като например – млади хора, живеещи сами, и безработни, почти никога не получават визи.

За да се класира във „Виза Уейвър“ една държава трябва да е имала процент на откази под 3% за предходната година или средно не повече от 2% през последните две финансови години, като нито една година не надвишава 2,5% (В САЩ финансовата година започва на 1 октомври и завършва на 30 септември). В замяна, тази страна освен, че трябва да осигури безвизов достъп на гражданите на Съединените щати, трябва също така да е независима държава (което е попречило на Хонконг и Макао да участват в програмата, а до 4 април 2016 г. Аржентина таксува влизането на граждани на САЩ със $160).

Как работи системата за изчисляване на процента издаване/отказ

Ако са подадени множество заявления от един кандидат, служителите взимат предвид само последното. Така един кандидат се брои само веднъж годишно и му се определя статус, в който той или тя приключва годината. Например, ако на един кандидат му е отказано през април, но той отново кандидатства през юли и „минава“ – това се смята за едно издаване на виза. По същия начин, ако кандидат, на когото е отказано през април, отново кандидатства през юли и отново му е отказано – то за него или нея ще се калкулира само един отказ. Рядко кандидат може да завърши годината в трета категория – „Преодоляване“. Това се случва, когато служителят разполага с информацията, от която се нуждае, за да „преодолее отказ“, но не е приключил случая.
Коригираният процент на отказ (adjusted refusal rate) е равен на разликата между „откази“ и „преодоляване“, разделена на „издадени“ плюс „откази“ минус „преодоляване“.

Пример:
Определяне на коефициент на отказ (за виза) B, коригиран с (издадена) виза за държава X:
Държава X в световен мащаб има 305 024 кандидати за виза B, които приключват фискалната година със статут „издавания“;
20 548 завършват в статус „отказано“; и 88 завършват в категория „преодоляване“.
„Откази“ минус „преодоляване“: 20 548 – 88 = 20 460
„Издавания“ плюс „откази“ минус „преодоляване“ = 305 024 + 20 548 – 88 = 325 484.
20 460, разделено на 325 484 = 6,3 процента (коригиран коефициент на отказ).

Може ли процентът „3“ да стане по-висок?

През февруари 2005 г. президентът Джордж Уокър Буш обяви, че Министерството на вътрешната сигурност и Държавния департамент ще разработят стратегия или „Инициатива за пътната карта“, за да изяснят на бъдещите кандидати законовите изисквания, на които трябва да отговарят страните участници – и да работят с тях по изпълнението на условията. От Конгреса тогава поискаха доклад, който описва процеса за приемане в програмата „Виза Уейвър“ и плановете на правителството на САЩ за приемане на допълнителни страни в нея. Към момента в програмата са влизали 27 страни.

През 2006 г. и 2007 г. в американския конгрес са внесени два законопроекта, предвиждащи такава възможност, но и на двата не е бил даден ход. Първият – Законопроект за безопасно пътуване и борба с тероризма, щеше да задължи министъра на вътрешната сигурност да създаде пилотна програма за разширяване на „Виза Уейвър“ с пет нови държави, които си сътрудничат със САЩ по въпросите на сигурността и борбата с тероризма. Законопроектът щеше да промени прага за отказ на неимигрантски визи от 3% – на 10%.

Гарантира ли влизането във „Виза Уейвър“ пътуване до САЩ

Отговорът е отрицателен, действа допълнителната защита за достъп до САЩ. За да пътуват гражданите на една страна до САЩ без виза, трябва да получат разрешение чрез Електронната система за разрешение за пътуване (ESTA) преди да се качат на въздушен или морски превозвач. ESTA е уеб базирана система, управлявана от митническата и граничната служба на САЩ (CBP). Оказва се, че страни от „Виза Уейвър“ са получили високи проценти на откази за фискалната 2019-а. Ето само някои примери: Австрия – 5.2%, Германия – 9.3%, Финландия – 11%, Чехия – 12.4%, Франция – 13.7%, Дания – 14.2%, Естония – 24.8%, Гърция – 15%.

На свой ред, страните от ЕС извън „Виза Уейвър“ са получили откази, както следва: Кипър – 2.78%, Полша – 2.76%, Хърватия – 4.02%, Румъния – 9.11%. България – 9.75%.
Включването на коя да е страна в програмата Visa Waiver означава, че нейните граждани, пътуващи с паспорти с вградени компютърни чипове, и успешно преминали през Електронната система за разрешение за пътуване (ESTA), ще могат да посещават САЩ за туризъм и бизнес пътувания до 90 дни без виза. ESTA се получава в момента срещу $14 и е валидно до две години.

Какъв е полският случай

Преди седмица външният министър, вицепремиерът Екатерина Захариева прикани в радио интервю да се възползваме от полския модел, като масово започнем да подаваме заявления за американските визи. Така нейната надежда е, че голямото мнозинство от кандидатите ще получи визи (от които няма да се възползва) и така ще смъкнем рязко процента откази.

Какво всъщност се случи в Полша. През април 2019 г. американското посолство във Варшава излезе с апел към поляците, които обмислят да кандидатстват или да подновят визата си за САЩ, да подадат заявления до края на септември, тъй като това е от ключово значение за номинирането на Полша за член на „Виза Уейвър“.
„Стартираме кампанията #VisaWaiverDlaPolski!“, написа в Туитър на 24 април с.г. посолството на САЩ във Варшава.

„Имаме време до края на септември да намалим процента на отказите за издаване на визи и по този начин да помогнем на Полша да се присъедини към VWP, но имаме нужда от помощ от поляците – нека го направим заедно!“.

Целта на кампанията е да насърчи поляците да кандидатстват за виза, но и да изпълняват всички условия, за да получат виза.

Посолството подготви кратко видео, което също публикува в социалната мрежа.
„Колкото повече кандидати отговарят на условията за получаване на виза или подновяване на виза, толкова по-голям е шансът, че заедно ще постигнем целта и процентът на отказите за виза ще падне под 3 процента“, се казва в апела на американското посолство във филма.

Това явно е свършило работа: миналия ноември Полша стана 39-ата страна в програмата за безвизово пътуване. Остават й 2-3 месеца по технически причини за реално членство. Към 30 септември 2019 г. страната се смята за изпълнила всички условия, сключила е всички необходими двустранни (със САЩ) споразумения за сигурност, като беше (към посочената дата) готова за номиниране за членство в американската програма за отказ от виза. Тогава Коригираният процент на откази за виза от категория B1/B2 (туризъм/бизнес) за полските граждани за фискалната година, приключваща на 30 септември 2019 г., беше под 3%. През 2010 г. този процент е около 10.

Но Полша влиза в играта още през 2006 г. През юни с.г. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ одобри „пътна карта“ за „Виза Уейвър“ за седем страни: Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва и Южна Корея.

Какви са шансовете на България

На 17 юни 2008 г. българският външен министър Ивайло Калфин и американският министър на вътрешната сигурност Майкъл Чертоф подписаха във Вашингтон междинна декларация за участие на България в програмата за премахване на американските визи.

През 2012 г. министърът на вътрешната сигурност на САЩ Джанет Наполитано подписа с премиера Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов Споразумение между България и САЩ, което е насочено към по-добър обмен на информация в борбата с тежки престъпления като трафик на наркотици и на хора. Наполитано изтъкна тогава: с това споразумение сте една крачка по-близо до отпадане на американските визи.

Тези дни президентът Румен Радев каза, че правителството трябва да работи много по-интензивно, за да свърже стратегическото си партньорство със САЩ с премахване на американските визи.

Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева в отговор отбеляза, че правителството непрекъснато задава въпроса за американските визи и нашето външно министерство организира и информационна кампания за кандидатстване. Тя анонсира кампания, намерението на която е възможно най-бързото сваляне на отказите за визи под 3%. Хора, които нямат намерение да пътуват до САЩ, но са с добро визово досие, да кандидатстват за визи, прикани министърът.

Поне две са разликите с Полша: българите не биха приели подобна кампания за своя кауза, както може би са сторили поляците, а и не сме чули американското посолство, което напоследък е много активно по различни теми, да се прояви точно по визовия въпрос, като в Полша.

България е страната, в която отказите за една година са намалели с 4% (до 9.75%), но все още сме далеч от изискването на американското законодателство за не повече от 3 процента откази, призна Захариева. Тези 13-14% откази стояха твърде дълго време, помним ги от преди десетина години – от времето на посланиците Джеймс Уорлик (2010 г. – 2012 г.) през Марси Рийс (2012 – 2015) та до Ерик Рубин (2016 – 2019).

Но Захариева направи важно уточнение, че най-големият процент отказани визи (не знаем какъв) идва от консулски служби на САЩ в други европейски страни, където има големи български общности.

Румъния и Полша са може би най-големите партньори в отбраната на САЩ и те все още се нуждаят от американските визи, заяви вицепремиерът.

Във връзка с това някои се надяват на „странични фактори“, на „вратички“ към „Виза Уейвър“. Като такива се посочват висока степен на обмен на информации със САЩ в областта на отбраната и сигурността, поддържане на адекватни мерки за борба срещу тероризма, участие в съвместни военни мисии със Съединените щати, както и отпускане на най-малко 2 процента от брутния вътрешен продукт за отбрана. За такива възможности писаха наскоро румънски медии. През тези „вратички“ България е минала, но стои пред затворената голяма врата за американските визи.

В заключение няколко реда от едно съобщение на Електронна система за разрешение за пътуване (ESTA). Българските граждани не могат да се възползват от безвизово пътуване до САЩ чрез , но това може да се промени, се казва в специалната страница на системата. Там се отбелязва, че правителството на Съединените щати непрекъснато оценява възможните страни членки на „Виза Уейвър“ по отношение на цялостната им вътрешна стабилност, дали те не са изправени пред политически или икономически сътресения и по този начин за пътуващите ще има по-голяма вероятност да нарушат правилата на програмата. Наред с това се оценява и вероятността гражданите на държава, която вече е във „Виза Уейвър“ да злоупотребяват с програмата за американските визи.

Пояснение: В текста са използвани материали от официални американски източници: Държавния департамент, Министерството на вътрешната сигурност, „Виза Уейвър“, Митническата и гранична служба на САЩ, Електронна система за разрешение за пътуване, Службата за визова консултация, Американското визово бюро, независима консултантска служба по миграция и др.

Виж още:Пълните идиоти вече са тук„Пълните идиоти вече са тук“ е коментар на Тони Филипов в сайта reduta.bg. Публикуваме го без намеса…Jan 16 2020skafeto.com


loading...