бедните българи

В периода 2013-2019 г. делът на бедните българи се е увеличил, а страната ни няма да изпълни поставената национална цел – броят на живеещите в бедност да се намали с 260 000 до края на тази, спрямо базовата 2008 година.

Това става ясно от Националната стратегия за намаляване на бедността за следващото десетилетие, публикувана за обществено обсъждане. В документа са заложени следните цели: към края на 2030 г. средната пенсия да достигне 677 лева при 412 лева през тази година, а минималната пенсия за стаж и възраст да е 428 лева при 250 лева през тази година.

Независимо че се наблюдава намаление в броя на хората, живеещи в бедност, с приблизително 46 хиляди души през 2019 г. спрямо базовата 2008-а, тенденцията показва, че няма как да се постигне желаната стойност бедните в България да намалеят с 260 хиляди до края на тази година и в контекста с кризата с Covid-19, която също оказва влияние.

Все пак, като цел за следващите 10 години в стратегията е записано, че делът на бедните над 65 години трябва да се стопи с 10 на сто и от сегашните близо 35 да достигне 25 %.

Втора важна цел е намаляването на бедността сред децата. Затова догодина е заложено изплащането на универсални детски добавки за всички деца без оглед на доходите в семейството, като се завишават размерите на помощите.

По данни на Евростат България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средните европейски нива.

През миналата година в категорията риск от бедност са попадали 2,2 милиона от българите. Най-много те са били във възрастовата група над 65 г. и при децата до 18 г.

Също през 2019 г. бедните у нас са били 22,6 на сто или 1,586 милиона души.
Държавен служител да си по време на криза – средната заплата стана 1674 лв.Увеличението на възнагражденията на държавните чиновници и работещите на първа линия в борбата с COV…Nov 12 2020skafeto.com


loading...