бригади в САЩ

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

През 2023 г. няма да има ограничения в броя на българските студенти, които могат да се явят на интервю за J1 виза и да заминат на бригади в САЩ по програмата Work and Travel. Това е станало ясно на среща в американското посолство у нас, проведена през седмицата, съобщиха от „Интеграл“ – член на Асоциацията на агенциите за международен културен обмен със САЩ, които партнират на програмата.

По време на ковид пандемията пътуването на български студенти по програмата беше затруднено както поради строгите изисквания за достъп в страната, така и заради намаления административен капацитет за обработка на подадените документи и провеждане на интервюта с всички кандидати. Американските работодатели също имат интерес от участие на повече студенти в програмата и намалелият брой заминали беше разочарование и за тях. Този дефицит доведе и до покачване на заплащането, което през т.г. на някои места достигна до 15-20 долара на час.

През 2023 г. ще бъдат проведени толкова интервюта, колкото са и кандидатите за участие в програмата с подготвени документи според изискванията, казват от „Интеграл“. Интервютата стартират на 6 февруари догодина и ще продължат до 15 юни 2023 г. При необходимост ще бъдат включени допълнителни дни от календара, уверили са от посолството на САЩ. В случай че има закъснели кандидати, те ще могат да се явят на интервюта и след 15 юни, но на общо основание заедно с останалите кандидати за визи.

И през 2023 г. ще действа т.нар. Dropbox процедура – подаване на документи по програмата Work and Travel без провеждане на интервю. До нея се допускат студенти, които вече са пътували успешно до САЩ по същата програма, не им е била отказвана виза и не се обучават в първи или последен курс в университета.

От България традиционно по програмата за културен обмен Work and Travel пътуват между 4500 и 5500 студенти на година. През сезон 2018/2019 г. отпътувалите по програмата от страната бяха 4 332, като интересът към програмата се запази голям и през 2019/20 г., но поради ковид пандемията студентите нямаха възможност да заминат.

Още от България