Бургаският апелативен съд потвърди изпълнение на Европейска заповед за арест спрямо Мехмед Мехмед, български гражданин, издирван във Федерална Република Германия за провеждане на наказателно преследване по 16 престъпления измама по занаят и като част от организирана престъпна група, съгласно Германския Наказателен кодекс.

Европейската заповед за арест, издадена на 1 юни 2021 г. от съдия в Районен съд – Ландсхут, Федерална Република Германия.

Престъпленията са осъществени в периода март – септември 2019 г. на територията на гр. Вилсбибург и са наказуеми с „лишаване от свобода“ до десет години за всяко от деянията.

Изрично е посочено, че българският гражданин Мехмед Мехмед, заедно с други лица, решили да набавят за себе си чрез измамни действия немалък и некраткосрочен източник на доходи, като съобразно предварително изработения общ план за действие се представяли за работещи в туристически бюра „Транс Туристик“ и „Оушън туристик“ и предлагали на пътувания до Република Турция. По този начини въвели 19 пострадали лица в заблуждение, че желаят и са в състояния да им осигурят предлаганите пътувания. Проявявайки доверие, ощетените превеждали по посочената им от обвиняемите банкова сметка парите за пътуванията – суми съответно между € 950 и € 2456, без реално тези пътувания да се осъществявали.

По делото е получена справка от РП – Бургас, че срещу исканото лице има висящо производство за престъпление против транспорта – шофиране в срока на предишно наказание за забрана за управление на МПС.

Бургаският апелативен съд се солидаризира с изводите на първата инстанция, че от формална гледна точка разглежданата Европейска заповед за арест по форма и съдържание съответства на изискванията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.


loading...