България консумация на природен газ Цената на природния газ в Европа руски газ в ЕС нова такса

България е намалила потреблението си на природен газ почти с една четвърт през последните шест месеца, съобщи Европейската комисия, цитирана от „Дневник“.

В доклад, разпространен в понеделник, се посочва, че между август 2022 и януари 2023 г. потреблението на природен газ в България е намаляло с 23.9% спрямо средните нива през последните пет години. Най-голяма икономия е регистрирана през октомври, когато потреблението е било с 32.7% и през януари – 29.4%.

Единственият месец, когато София се е отклонила от доброволните мерки за намаляване на потреблението на газ, въведени от ЕС за 15% икономии, е бил август – 14.9% по-малко.

Миналото лято Европейската комисия предложи, а страните членки се съгласиха, да въведат мерки за 15% доброволни икономии на потреблението на природен газ, за да преминат зимата, ако Русия окончателно спре да доставя горивото на Европа.

За изминалите шест месеца повечето страни са се справили. Най-впечатляващо: Финландия, където потреблението на природен газ е паднало с 58.5%, Литва – 40.5%, и Швеция – 40.2%.

Пет държави не са успели да постигнат европейската цел от 15% – Ирландия (спад от 0.3%), Словакия (-4.6%), Малта (-12.1%), Испания (-13.7%) и Словения (-14.2%).

Като цяло ЕС е успял от август до януари да намали търсенето на газ с 19%, или с 41.5 млрд. куб.м, спрямо предходните пет години.

Секторният анализ на Евростат показва, че между август и декември 2022 г. намалението на потреблението на газ в домакинствата е било около 50%, а в промишлеността – 43%. Работата на енергийния сектор е допринесла едва със 7% към общото намаление на търсенето на газ поради ниска наличност на хидроенергия и ядрен капацитет.

Промишлеността е отговорна за по-голямата част от намаляването на търсенето през лятото и есента, докато домакинствата са отговорни за по-голямата част от намалението на търсенето (и потреблението) през зимата.

Около една шеста от реализираните икономии се дължат на по-меката зима в сравнение с предишните пет лета, което съответства на 5 млрд. куб.м от общо намаление от 30 млрд. куб.м между август и декември.


loading...