Илачите на Ванга

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Записи със сеанси на Ванга ще бъдат дигитализирани в рамките на проект на Държавна агенция „Архиви“ за дигитализация на фондовете. Проектът е съфинансиран по европейска програма.

Записите са от някогашния Институт по сугестология, каза за БНР директорът на Държавна агенция „Архиви“доц. д-р Михаил Груев:

„Изключително любопитни са тези фонозаписи на баба Ванга, правени от някогашния Институт по сугестология, те се намират при нас. Там има записани нейни сеанси. Някои от тях са слушани, но малка част само…Не са свалени всички, трябва да видим каква част от тях е запазена и какво съдържат…“, поясни доц. Груев.

Записите може да станат публични най-рано есента, когато приключва и проектът. От Държавна агенция „Архиви“ отбелязват, че благодарение на проекта вече разполагат с възможност за дигитализиране на киноленти, видеокасети, грамофонни плочи. Те идват предимно от частни колекции, архиви на закрити заводи и кинохроники на държавни учреждения.

„На първо място е възпроизвеждаща техника от ролкови магнетофони, сканираме дори диапозитиви, негативи, стъклени плаки, както се е снимало в началото на 20 век“, разказаха пред „Хоризонт“ Калоян Малинов, Цветелин Ницов, Галина Стамболиева от отдела, който вече дигитализира картинка и звук.
За Галина и Цветелин работата е интересна и заради друго. И двамата са от поколението, което все пак помнят аудио и видеокасетите. Но не са виждали по-старите носители на информация. Работейки с тях, правят моста и между поколенията казват и двамата.

„Един от най-ценните записи на VHS касетки е фондът на Ванче Михайлов“, споделиха още от отдела по дигитализация. Достъпни за хората ще бъдат и стихове на Веселин Ханчев в негово изпълнение.

Благодарение на частен дарител в Държавна агенция „Архиви“ се намират негативите и броеве от вестници на софийско предприятие, които също ще бъдат сканирани.

Директорът на доц. д-р Михаил Груев допълва, че именно от мултимедийната колекция очаква да излезат и полезни за изследване теми. Но и това ще стане ясно след септември.

От Държавната агенция „Архиви“ посочиха още, че дигитализираните документи, видео и аудио ще бъдат достъпни през т.нар. държавет сървър. Отделно копия се правят и на защитено място, без връзка с интернет.

Общата стойност на проекта е около пет и половина милиона лева. А парите освен за техника са отишли и за обучение на хората. В рамките на проекта има още дейности, които са свързани с консултации, които да доведат до промяна в закона за архивите.

Директорът на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев обяснява, че предстоящите дебати са свързани с промени, които да улеснят държавните учреждения да създават машинночетими документи. Тази задача е важна за архивирането и за обработката, която в последните години се прави основно от изкуствен интелект.