България консумация на природен газ Цената на природния газ в Европа руски газ в ЕС нова такса

Газът да струва от днес 28,21 лв. за мегаватчас, което е 14,12% поскъпване в сравнение цената през октомври, което беше 24,72 лв. Това реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране.

Първоначалното предложение, което бе разглеждано и на открито заседание в КЕВР беше цена от 27,03 лв. за мегаватчас. Откакто КЕВР определя колко да струва природният газ за топлофикациите и газоразпределителните дружества всеки месец, последните корекции с данните от газовите пазари в Европа се правят в деня, в който влизат цените в сила.

В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 1 ноември от „Булгаргаз“ актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за октомври и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени.

В утвърдената цена на природния газ от 28,21 лв./мвтч са включени компонента цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

През октомври цената бе увеличена с 10%, през септември – с 16 на сто, решението бе взето на 16-ото число на месеца, заради проверка, назначена от министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Така че това е третият месец с увеличение на цените на природния газ и това е заради пазарната компонента в цената на газа, която е 70%.

След безпрецедентен срив в цената на природния газ от април до август, се очакваше в есенно-зимния сезон трендът да е нагоре, заради по-високото потребление. Да припомним – до 31 март газът струваше 44,04 лв. за мегаватчас.


loading...