глобите по Наказателния кодекс

В бъдещите актуализации на глобите по Наказателния кодекс санкциите може да станат процент от доходите на въпросното физическо лице, а някои фиксирани наказания да бъдат осъвременени. Това е идея от новата Концепция за наказателна политика за 2020-2025 година, която бе приета от Министерския съвет, съобщава „Труд“.

„Да се преосмисли начинът, по който да бъде определян размерът на наказанието – дали да се запази налагането на глоба във фиксирани от закона граници или то да се замени с индивидуализирането на стойността на глобата като процент от получаваното от дееца възнаграждение за определен период от време“, пише в документа, гласуван от правителството.

Концепцията предлага да се придаде по-голяма значимост на административно-наказателната репресия, като неразделна част от наказателната политика на държавата. А някои състави от Наказателния кодекс да се декриминализират и да се санкционират с административно-наказателни мерки.

Предлага се и отпадане на наказанието „доживотен затвор без замяна“ като несъвместимо с чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, гъвкавост на пробационните мерки в изпитателен срок, създаване на стимулираща добросъвестното поведение уредба и др. Част от наказанията с „ефективно лишаване от свобода“ по отношение на лица, извършили деяния с ниска обществена опасност ще бъдат заменени с „пробация“, като алтернатива на лишаването от свобода за кратък срок.

Още от България


loading...