частния пенсионен фонд

Значително нараснаха големите пенсии от началото на 2022 г. Същевременно хиляди хора, които досега са получавали малко над минималната пенсия, вече ще взимат по-малки суми. Това показват изчисления на Труд на база новите правила за определяне на месечните суми за пенсионерите.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 25 декември е увеличена от 300 лв. на 370 лв. А максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, вече нарасна от 1440 лв. на 1500 лв. Същевременно тежестта на всяка година осигурителен стаж вече е увеличена от 1,2 на 1,35 на сто, което води до индексиране на пенсиите между минималния и максималния им размер с 12,5%.

Наред с това обаче намаляват добавките към всяка пенсия. До декември всеки пенсионер получаваше допълнително по 120 лв. заради пандемията, а от януари добавката става 60 лв.

В резултат на всички тези промени част от пенсионерите ще получават по-малка обща сума, отколкото досега, а други ще получат повече.

Най-голяма промяна ще има за хората с високи пенсии, които обаче са взимали суми под досегашния таван от 1440 лв. Те може да получат стотина лева отгоре към досегашната обща сума на пенсия и добавка. Например досега човек е получавал пенсия от 1300 лв. и добавка от 120 лв., което прави общо 1420 лв. С промените пенсията му става 1462,50 лв. и с добавката от 60 лв. ще получава общо 1522,50 лв., което прави 102,50 лв. повече. Най-голямо увеличение ще получат хората, чиито пенсии досега са били 1333 лв. без добавката. От януари тяхната основна пенсия става близо 1500 лв. и с добавката от 60 лв. ще влизат 1560 лв., което е със 107 лв. повече, отколкото досега. Месечните суми за тези, които взимат между 1333 лв. и досегашния таван от 1440 лв., също се увеличават, но с по-малко, защото ръстът на основните им пенсии е ограничен от новия таван в размер на 1500 лв.

За тези, които досега са взимали тавана от 1440 лв. и добавка от 120 лв., няма да има никаква промяна. Те пак ще взимат общо 1560 лв. – новия таван от 1500 лв. и добавка от 60 лв.

Реално увеличение на пенсиите има за хората, чиято пенсия без добавките досега е била между 480 лв. и 1440 лв. Като тези, които са взимали суми близки до 480 лв., имат съвсем малко увеличение от стотинки или няколко лева. А за тези, които досега са получавали около 1300 лв., увеличението е близо 100 лв. Например досега човек е получавал 500 лв. пенсия и добавка от 120 лв., което прави общо 620 лв. От януари пенсията му нараства на 562,50 лв. и с добавката от 60 лв. ще взима общо 622,50 лв., или с 2,50 лв. повече, отколкото досега.

Хората, чиято основна пенсия без добавките досега е била между 310 лв. и 480 лв., ще взимат по-малки суми в резултат на промените. Например досега човек е взимал 320 лв. пенсия плюс 120 лв. добавка, което прави общо 440 лв. С промените ще взима минималната пенсия от 370 лв. плюс добавка от 60 лв. или общо 430 лв. – с 10 лв. по-малко, отколкото досега.

Хората, които досега са получавали минималната пенсия и добавка, вече ще взимат обща сума, която е с 10 лв. по-голяма.

Различни правила за миньорите

Пенсиите на миньорите и другите хора, които са работили при условията на първа или втора категория труд, са увеличени с по-малко от 12,5%. Причината за това е формулата за индексиране на пенсиите.

Новата тежест на годините трудов стаж от 1,35 на сто важи само за действителните години работа. Според Кодекса за социално осигуряване обаче три години работа в първа категория труд се преизчисляват на пет години трудов стаж от трета категория. А четири години работа във втора категория труд се преизчисляват на пет години трета категория.

За хората, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа или втора категория труд, разликата между общия им (преизчислен) осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и действителния им стаж продължава да участва във формулата за определяне на размера на пенсията с 1,2 на сто. В резултат повишението на пенсиите на миньорите ще бъде по-малко от общия ръст от 12,5%. Затова за тях намаляването на добавките от 120 лв. на 60 лв. ще има по-голямо значение. А промяната на всяка конкретна пенсия ще зависи от това колко години човекът е работил в условията на трета или втора категория труд.

Социалната за старост вече е 170 лв.

Социалната пенсия за старост е увеличена от 148,71 лв. на 170 лв. от 25 декември. Това води до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като те се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Повишени са и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

В резултат на увеличението на минималната пенсия на 370 лв., по-високи вече са и другите видове пенсии, свързани с трудова дейност. Пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж) вече е 314,50 лв. (85% от 370 лв.).

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто вече е 314,50 лв. (85% от 370 лв.), съответно 388,50 лв. за при процент на увреждане от 71 до 90 на сто, и 425,50 лв. за увреждане над 90 на сто. Минималната наследствена пенсия пък е 277,50 лв. (75% от 370 лв.).

Виж още:От 7 януари – нови пенсии и две добавки към тяхОт 7 януари пенсионерите ще усетят ефекта на големите промени в пенсиите, влезли в сила на 25 декемв…Jan 2 2022skafeto.com


loading...