От 2015 г. насам Гърция е платила на Европейската комисия (ЕК) глоби в размер на около 66,5 млн. евро и е изправена пред още санкции за това, че не е успяла да затвори и рекултивира незаконните си сметища.

Според неотдавнашен доклад от ЕК в Гърция все още функционират три незаконни сметища – на островите Санторини, Хидра и Калимнос – и 16, които са закрити, но не са рекултивирани – процес, който включва поредица от стъпки, гарантиращи, че сметището не представлява опасност за общественото здраве и околната среда.

Освен това изглежда, че има още 11 места, където сметищата са били затворени и рекултивирани, но се смята, че отново работят – незаконно. Министерството на околната среда заявява, че според неговия план до 2024 г. страната ще бъде в пълно съответствие с разпоредбите на Европейския съюз за управление на отпадъците.


loading...