https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Премиерът Николай Денков не вижда причина да се откаже от предложението си 24-ти май да стане официален празник. Това каза министър-председателят, според когото аргументите, които се чуват във връзка с идеята, нямат никакво съдържание.

„Като човек на науката, за мен 24-ти май е бил най-светлият празник, който ни обединява всички. Питам – коя е групата от обществото в България, която би възразила срещу това, че 24-ти май е светъл празник”, добави той.

Според Денков 24-ти май е празник, който не ни вторачва само в миналото, както били доста от останалите, а правел по хармоничен начин прехода от миналото към бъдещето.