Телекомът дарява 1000 работни часа годишно за подкрепа на каузи в помощ на природата и хора в нужда

13.05.2024 г., София. Доброволци от Yettel се включиха в пролетната залесителна акция на Новата гора на София-2 край село Негован, като засадиха близо 1300 дръвчета – дъб цер. Обединени около каузата за по-чисто и зелено бъдеще, в инициативата се включиха не само работещите в телекома, но и техни близки. Кампанията е част от доброволческата програма на телекома и отразява стремежа на компанията, заедно със своите служители, да подпомага важни обществени каузи за по-устойчиво бъдеще. И отразява посланието на телекома за силата на колективните действия и важната роля на личния пример за новото поколение. 

Целта на Yettel, заложена и в стратегията за устойчиво развитие, е да дарява 1000 работни часа годишно за дейности в полза на обществото. Важна стъпка за нейното осъществяване е присъединяването на служителите към мисията да бъде социално отговорна и устойчива компания. Както и възможността за работещите в телекома сами да избират между широк избор от дейности, в които да участват. Под надслов „Заедно за добро“ всеки месец екипът на Yettel подкрепя различни инициативи, свързани с опазването на околната среда и осигуряване на помощ за хора и животни в нужда. 

Реализираните от началото на 2024 г. доброволчески активности включват грижи за бездомни кучета, работилница за мартеници, раздаване на хуманитарна помощ и почистване на района около езеро Панчарево. В залесителната акция през май участваха близо 90 души, които подпомогнаха инициативата за засаждане на зелен пояс от нови гори около столицата, стартирала още през 2017 г. През пролетния сезон се очаква в Новата гора на София-2 около с. Негован да бъдат засадени близо 20 000 широколистни фиданки на площ около 30 декара. Проектът има за цел да подобри качеството на въздуха, като разшири горските масиви в крайградските райони на столицата. 

За Yettel:

Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има има над 1900 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България.

Като телекомуникационна компания, Yettel вярва, че когато хората са свързани, бизнесът и потребителите могат заедно да изградят по-сигурно и по-чисто бъдеще. Затова, в синхрон с ценностите на компанията, през 2022 година Yettel обяви своята дългосрочна Стратегия за устойчиво развитие. С нея телекомът си поставя ясни и измерими цели в четири ключови области – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност. За отчитането на годишните резултати Yettel следва световно признати стандарти за докладване на Global Reporting Initiative (GRI) (версия 2021).

Пълна информация за Стратегията за устойчиво развитие на Yettel, както и годишните доклади е налична на https://www.yettel.bg/bg/sustainability-at-yettel