дск такси

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Нови по-високи такси въвежда Банка ДСК от 28.03.2022 г., предупреждават от банката. Става въпрос за такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по платежни сметки (разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, други сметки с целеви характер и/или специални условия и безсрочни спестовни сметки) и за издаване и обслужване на дебитни карти, предава сайтът pariteni.bg.

В случай че клиентите не приемат извършваните промени, имат право да се откажат писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължат обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 28.03.2022 г., посочват още от банката.

Така от 28 март таксата за теглене на пари от ПОС в офис на ДСК става 0,70% от сумата или минимум 6 лева. За справка по сметка чрез банкомат на Банка ДСК или на друга банка в България клиентът ще плаща 60 стотинки. Ако обаче решите да направите това в чужбина ще ви вземат 1,50 лева.

За теглене на пари на каса в банката и то с предварителна заявка таксата става 0,60% от сумата, но минимум 6 лева. А ако сумата е в евро, то таксата е 0,70% от изтеглените средства, но минимум 3 евро.

Вдига се е таксата за внасяне на пари – тя става 0,2% от депозираната сума, но не по-малко от 3 лева и не повече от 300 лева. За превод на пари между няколко сметки, дори те да са на един клиент, таксата става 4,50 лева.

ОББ също увеличава от 4 април някои от таксите си за внасяне на пари в брой от граждани в офис на банката. Таксата за внасяне на пари в брой от гражданин по сметка на фирма ще стане 0,4% от сумата, но не по-малко от 4,50 лв.

Сега таксата за същата услуга е 0,3% от сумата, но не по-малко от 4 лв. От 1 април ОББ ще взима такса от 0,7% върху наличността по разплащателни и спестовни сметки на клиент, но не върху суми над 1 000 000 лева, както досега, а над 400 000 и/или тяхната равностойност в чужда валута, (с изключение на сметки в щ.д.), преизчислена по курса на българския лев към съответната валута, обявен от Българската народна банка към момента на преизчисляването. Таксата се начислява на годишна база и е платима ежемесечно.

Виж още:Банките закриват клонове и премахват банкоматиПо данни на БНБ общият брой на банкоматите в България намалява. Статистиката сочи спад между 1 и 5 %…Feb 13 2022skafeto.com

Банките стават все по-предпазливи при сделки с имотиПокачването на цените на жилищата в големите градове в страната и особено в София вече е обезпокоите…Feb 14 2022skafeto.com