дълг

Брутният външен дълг в края на февруари 2021 г. е 37,72 млрд. евро (58,5% от БВП), обявиха от БНБ. Дългът е със 725 млн. евро по-малък в сравнение с края на 2020 г. Но за година дългът е нараснал с 3,894 млрд. евро. Това основно се дължи на пуснатите през септември миналата година облигации на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на февруари е 7,39 млрд. евро. Спрямо края на 2020 г. той намалява с 28,9 млн. евро, но за година нараства с 1,967 млрд. евро.

Външните задължения на сектор “Банки” са 4,551 млрд. евро. Те се понижават със 774.6 млн. евро спрямо края на 2020 г.

Външните задължения на “Други сектори” са 11,066 млрд. евро. Спрямо края на миналата година те нарастват с 22 млн. евро, пише Труд.

В края на февруари вътрешнофирменото кредитиране е на стойност 141713 млрд. евро, което е с 56,5 млн. евро повече в сравнение с края на 2020 г.

През януари и февруари 2021 г. полученото външно финансиране е в размер на 288,7 млн. евро, при 580,2 млн. евро за същия период на миналата година. От тях 46,8 млн. евро са за сектор “Държавно управление”, 21,4 млн. евро са за сектор “Банки”, 119,1 млн. евро за “Други сектори”, а 101,5 млн. евро са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари и февруари извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1,231 млрд. евро, при 1,178 млрд. евро година по-рано.

Още от България

loading...