електроенергия

До 31 декември 2025 г. битовите крайни клиенти на електроенергия остават на регулирания пазар. Това решиха депутатите в парламентарната Комисия по енергетика, предаде БТА.

В точката, приета от комисията, е записано още, че с решението се възлага на Министерски съвет да предприеме необходимите действия, в това число свързани с изменения в Националния План за възстановяване и устойчивост на Република България, с които да гарантира, че пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за крайните битови клиенти ще се осъществи след 1 януари 2026 г.

Вносителят Делян Добрев обясни, че в Националния план за възстановяване и устойчивост беше записано битът да отиде на свободния пазар до 31 декември 2025 г., което е същото с настоящото решение. Идеята да се приеме това решение е, че при липсата на парламент може без законова промяна да се направи някаква частична либерализация. „Най-малкото за спокойствие на обществото“, уточни Добрев.
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов каза, че Комисията подкрепя оставането на битовите потребителите на регулирания пазар. „На първо място това е заради високите цени на електроенергията. На второ място в момента има много енергийно бедни потребители. А на трето място липсват дефиниция и критерии за енергийно уязвими потребители. Освен това, преди битовите потребители да „отидат“ на свободния пазар, пазарът на едро трябва изцяло да е „излязъл“, добави Иванов.

„Към момента никой не спира битов потребител да излезе на свободния пазар“, изтъкна Иванов. Освен това КЕВР е предвидил битовите потребители да отидат на свободния пазар, но и да се върнат отново на регулирания.

Служебният министър на енергетиката Росен Христов добави, че Министерството на енергетика подкрепя предложението битовите потребители да останат на регулирания пазар максимално дълго.

Още от България


loading...