обявяването на София за столица поскъпване на жилищата

Желанието на българина да купува имоти чрез кредит не само, че не е секнал, но достига нови върхове. Доказателство за това са последните данни на Българската народна банка, които сочат, че през октомври 2023 г. ръстът на жилищните кредити е достигнал най-високия си темп на растеж от над 14 години насам (през юни 2009 г. жилищните кредити се увеличиха с 19.1% на годишна база).

На фона на забавяне на броя на сключените сделки в края на октомври 2023 г. жилищните кредити са достигнали 19.078 млрд. лв., като нарастват на годишна база с 19.2% (при 18.8% годишно увеличение през септември 2023 година).

А какви са лихвите?

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент спада на месечна база с 0.02 пр. п. до 2.59%, а ГПР по тези кредити – с 0.05 пр. п. до 2.86%, сочат последните данни на БНБ към октомври 2023 година. Според данните на Централната банка на страната на годишна база тези стойности представляват ръст, съответно с 0.11% при лихвите и с 0.14% при ГПР на този вид заеми.

Спад на сделките

И докато броят на ипотеките расте сделките с имоти в България продължават да падат и то със сериозно темпове. Това показват данните на Агенцията по вписванията за третото тримесечие на тази година, когато вписаните продажби са общо 54 277 броя. За сравнение, през изминалото второ тримесечие те са били 54 371 броя. Това е петото поредно тримесечие на спад на сделките за покупка у нас.

Може да се каже, че спадът е воден от големите градове. София, Пловдив, Варна и други областни центрове отчитат спад през третото тримесечие.


loading...