Община Силистра предлага въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца. Предложението е включено в дневния ред на подготвяното за 29 юли заседание на Общинския съвет.

На територията на община Силистра функционират 10 детски градини, разпределени в 7 населени места и в 15 отделни сгради. В град Силистра детските градини са 6 с 8 сгради, в общинските села – Айдемир, Калипетрово, Проф. Иширково, Йорданово и Брадвари са 4 с 6 сгради. През учебната 2020/2021 г. в детските градини са обхванати 275 деца на тригодишна възраст.

Община Силистра е провела проучване, в което са се включили 356 човека, от които 273 са родители на деца, родени през 2017 г.

Предложението на община Силистра за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца през учебната 2021/2022 г. са подкрепили 81,55% от анкетираните. В детските градини на община Силистра има условия за осигуряване на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца.

Материалната база отговаря на изискванията. Педагогическият и непедагогическият персонал също е достатъчен и квалифициран. Въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Община Силистра.

Според директора на детска градина „Нарцис“ Пепа Добрева идеята е много добра, защото по този начин държавата ще гарантира бюджета за обучение и издръжка на децата. В „Нарцис“ наесен 35 деца на 4-годишна възраст от общо 174 вече ще посещават задължително градината.


loading...