мерки от 1 януари

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Ако закъснявате с плащането на задължения към бюджета, имайте предвид, че от Нова година върху просрочените суми вече се начислява 11.42% наказателна лихва. Става дума за вземания на държавата, събирани от НАП – данъци, мита, акцизи, такси и др., предава сайтът Защото.

В последния работен ден на 2022 г. БНБ обяви поредна корекция на основния лихвен процент (ОЛП) нагоре, като промяната влезе в сила от 1 януари. Така ОЛП, който само допреди месеци бе 0.00%, вече е 1.42 на сто.

Лихвата за забава (точният термин е законна лихва) се формира като сума от 10% плюс основния лихвен процент. Тя се изчислява два пъти годишно – на 1 януари и на 1 юли всяка година, като актуализацията зависи от това какво се случва с лихвите на междубанковия пазар. В резултат наказателната лихва за просрочени задължения към държавната хазна вече е 11,42%.

Справката за задълженията с възможност за извършване на плащане е достъпна онлайн. Предоставената от НАП информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му.

НАП напомня, че върху всички неплатени в сроковете за доброволно плащане, неудържани или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, се начислява законна лихва. Лихви върху лихви и лихви върху глоби обаче не се дължат.

Още от България