задържането на Бойко Борисов

Софийският районен съд постанови, че заповедта за задържането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е незаконосъобразна, съобщиха от пресцентъра на съда.

В решението си съдия Николай Урумов посочва, че до момента на задържането на бившия премиер не е събрано нито едно годно доказателство или доказателствено средство, което да сочи вероятната му съпричастност към осъществяване на престъплението „изнудване“, предава Дир.бг.

Съдът посочва, че по делото е разпитан свидетелят Кирил Петков, който е изразил силно лично притеснение, че е налице вероятност жалбоподателят и споменатите в доклада на АДФИ лица, при положение, че получат достъп до него, потенциално да повлияят на обективното разследване, като затруднят разкриването на обективната истина чрез потенциално унищожаване или укриване на вещи и документи, включително и оказване на влияние върху свидетели.

„Тези негови съмнения обаче не са подкрепени с никакви факти, че е налице вероятност от тяхното осъществяване. Т.е. самият Петков не е посочил по никакъв начин, че е бил свидетел на извършване на престъпление или, че знае конкретни факти, които да са относими към извършено престъпление от жалбоподателя Бойко Борисов“, пише още в решението си магистратът.

Не на последно място, Софийският районен съд отбелязва, че по време на самото претърсване не са намерени никакви относими към предмета на делото доказателства, поради което не може да се приеме, че дори резултатът от тези действия, може да служи като основание за задържане. Точно обратното, резултатите от тези претърсвания всъщност за пореден път потвърждават липсата на данни за извършено престъпление.

Съдът счита, че резултатите от проведеното претърсване е трябвало да бъдат взети предвид от полицейските органи преди да задържат лидера на ГЕРБ, защото задържането трябва да бъде съразмерна мярка на обществената опасност на престъплението и на дееца, а не израз на самоцел и произвол от страна на органите на полицията.

Заради тези съображения, СРС намира, че заповедта е издадена в противоречие с материалния закон, тъй като макар и издадена от компетентен орган, това е сторено при липса на материалноправното основание, а именно данни за това жалбоподателят да е вероятно съпричастен към авторството на конкретен престъпен състав.

Районните магистрати изтъкват и факта, че от съдържанието на заповедта не става ясно какво е основанието за задържането на Бойко Борисов.

Вписаното в документа основание за задържане е: „На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР в хода проведени ОИМ по ДП № 42/2022 г. на ГДНП, съгласно план вх. № 3286р-13193/17.03.2022 г. на ГДНП се установиха данни за съпричастност на лицето към действия, с които е принудил другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни – престъпления по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 от НК“.

Съдът намира, че тази словесна формулировка категорично не изпълнява целите на закона за това от съдържанието на заповедта да се установява защо едно лице бива задържано. Посоченият текст представлява неграмотна и смислово непонятна частична интерпретация на законовия текст на чл. 213а, ал. 1 от НК.

Съдия Николай Урумов осъжда Главна дирекция „Национална полиция“ да заплати сумата от 300 лева на бившия премиер за направените разноски за адвокат. Освен това ГДНП трябва да изплати на Борисов и сумата от 10 лева за платената държавна такса за завеждане на делото.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд-София град в 14-дневен срок.

Още от България


loading...