Заем обезпечен с автомобил

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Заем, обезпечен с автомобил, може да бъде получен от различни места – заложна къща, автомобили, банка и организация за микрофинансиране. Има две форми на обезпечение – със запазване на правото на ползване на МПС и без него. В първия случай собственикът на автомобила прехвърля собствеността на заемодателя, а във втория – самия автомобил. Нека поговорим за подобно кредитиране по-подробно.

Какво е заем срещу залог на автомобил?

Колата, оставена като обезпечение, е гаранция за изплащане на дълга. В случай, че кредитополучателят реши да не върне парите на кредитора, последният ще може да продаде превозното средство и да изплати дълга с приходите.

Размерът на заема, който е на разположение на кредитополучателя, зависи от пазарната стойност на автомобила – колкото по-висока е тя, толкова повече пари можете да получите. В същото време един залог на автомобил в заложна къща предполага по-голям лимит от заемите на банковите или небанкови институции, предоставящи кредити на пазара.

При залог на автомобил кредитополучателят избира кредитор и подава заявление. Това може да бъде направено както на официалния уебсайт на институцията, така и лично – в офиса на компанията. Средното време за разглеждане на едно заявление варира между няколко дни – понякога може да бъде по-малко или повече.

Как работят заложните къщи със залог на автомобил?

Първо трябва да намерите заложна къща, която извършва напълно легална дейност и има добър имидж.

Можете да отидете лично в заложната къща, за да попълните заявление и да проведете предварителен разговор, в който да научите пълните подробности за отпускането на кредит срещу залог на автомобил.

Специалистите ще преценят състоянието на вашия автомобил и ще ви информират колко пари могат да ви дадат за конкретния модел.

Ако условията ви устройват, следва и самото финализиране на сделката. Ще ви информират за точната сума на заема, срокът му на погасяване, колко пари трябва да върнете на заемодателя, включително лихвата, сумата на глобите, които ще трябва да бъдат платени в случай на забавяне, правилата за предсрочно погасяване и всичко останало, което ви интересува.

Когато изплатите тялото на заема и лихвата по него, колата ще ви бъде върната.

Колкото до възможностите за получаване на по-голяма сума, за употребявана кола, например, ще получите по-малко пари, отколкото за чисто нова. Информирайте се точно какъв е лихвеният процент по кредита и преценете дали заемът ви излиза изгоден и можете да го поемете като допълнителна финансова тежест.

Ако мислите, че няма да имате проблеми с изплащането на кредита, тогава можете да сключите сделката с чиста съвест.

 


loading...