Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) прие становища по две конституционни дела. Едното е за закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурата, а другото е за мандата на члeновете на Инспектората на Висшия съдебен съвет.

Върховните съдии гласуваха становища по обособени групи от оспорените пред Конституционния съд разпоредби във връзка със закриването на спецправосъдието. Относно закриването на специализираните наказателни съдилища и прокуратури, съдиите приемат, че то не противоречи на Конституцията.

Относно преназначаване на съдиите и прокурорите от закриваните специализирани наказателни съдилища и прокуратури Пленумът приема с 44 гласа „за“ и 37 „против“, че квотното преназначаване на магистрати и преместването на служители не е противоконституционно. Становището на Пленума на ВКС е, че то противоречи на конституцията.

Съдиите също така смятат, че няма противоречие с основния закон по въпроса за приключване на досъдебните производства в други органи на съдебната власт.

Те приеха и становище по делото, образувано по искане на Пленума на ВАС за тълкуване на следните тълкувателни въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори?“ и „Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

Становището на мнозинството на съдиите от ВАС е, че правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС не се прекратяват с изтичането на мандата и същите продължават да изпълняват функциите си до избирането на нови инспектори от Народното събрание. Съдиите от ВАС приемат също, че не е конституционно допустимо да се преустанови работата им за неопределено време.

Кьовеши увеличи броя на европрокурорите у насЕвропейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала увеличаване на броя на делегираните прокурори …Jun 20 2022skafeto.com


loading...