Запазване на биоразнообразието на лозата

Между 16 и 18 юли 2020 г.  в Александровския технологично-образователен институт Солун-Дпт. по селскостопанска технология, гр.Солун ще се проведе работен семинар с участието на  научни експерти на тема „Запазване на биоразнообразието на лозата в трансграничният регион на Гърция – България“. Семинарът е по проект „SOS за застрашени традиционни сортове лози“. Водещ бенефициент е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Business & Exhibition Researches and Development Institute (IEE)), Гърция и Александровски технологично-образователен институт Солун-Дпт. по селскостопанска технология (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology), Гърция.

Участници в събитието ще са експерти, енолози, агрономи и земеделски производители от Гърция и България. На семинара ще бъдат засегнати различни теми като енологични характеристики и сортов аромат на изследваните сортове и генетичното разнообразие на гръцки и български сортове лози характерни за двата региона. Ще се коментират теми като потенциала на вина от традиционни сортове за двете държави, на базата на проучванията и ДНК анализите извършени до момента. Международен екип от експерти в областта на генетичното изследване на лозя, които са участвали в научните процеси, ще представят резултатите и разработките си до момента. Ще бъде направена и дегустация на експериментални вина от изследваните чрез ДНК анализ местни сортове.

По време на семинара и работния процес ще бъдат спазени всички мерки за борба с разпространението на COVID-19, при стриктните  изисквания на гръцкото правителство и местните власти.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

 

Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Научни експерти ще участват в семинар „Запазване на биоразнообразието на лозата в трансграничния регион на Гърция - България“

loading...