пет випуска

Извънредна новина – министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед за това кои ученици ще продължат да се обучават дистанционно.

В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

– В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. за учениците от V, VI, IX, XI и XII клас.
– В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас.

Вижте още:
Кръчмите отварят (НОВА ЗАПОВЕД)Разхлабват част от мерките за борба с пандемията у нас. Здравният министър проф. Костадин Ангелов из…Apr 8 2021skafeto.com

loading...