зарков разследване на главния прокурор

Правосъдният министър Крум Зарков обяви, че е поставил държавния печат на указа на президента за обнародване в „Държавен вестник” на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, въвеждащ механизъм за разследване на главния прокурор.

Промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), които въвеждат мeханизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници при данни за извършени от тях престъпления, беше приет за няколко часа на първо четене в пленарната зала на парламента на 19 май. На второ четене Законът бе гласуван на 26 май.

Механизмът предвижда разследванията срещу главния прокурор и заместниците му да се водят от наказателен съдия с ранг на върховен, който временно да бъде назначаван за ad hoc прокурор. Промените намаляват и минималния брой на гласовете в 25-членния Пленум на Висшия съдебен съвет (ВСС), с които се назначават и освобождават главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища – от 17, както е в момента, на 13.

За председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд беше предвидено допълнително изискване – изборът или отстраняването им да бъде подкрепено от повечето членове на съвета, излъчени пряко от съдиите.


loading...