здравна вноска

До края на март 2022 г. хората, които сами внасят задължителната си здравна вноска (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лева, колкото и през миналата година, пише Труд.

Причината за това е, че все още не е приет нов бюджет за 2022 г., не са увеличени минималният и максималният осигурителен доход. В парламента е внесен законопроект, според който основни параметри от бюджета за 2021 г. ще продължат да действат до края на март 2022 г., докогато би трябвало да бъде приет новият бюджет. Така минималният осигурителен доход още три месеца ще бъде 650 лв., а максималният осигурителен доход до март остава 3000 лв.

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се. Така, здравната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравни вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който човек потърси медицинска помощ, платена от здравната каса.

Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, ако бъдат платени всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.

Удобство: Проверяваме статуса си по телефона

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на сайта www.nap.bg. Така всеки човек може да разбере дали може да ползва медицинска помощ, платена от здравната каса.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Виж още:Важна новина за преизчислените пенсии с добавката от 60 лв.От днес започва изплащането на преизчислените пенсии и добавката от 60 лв. към тях, предава Труд. П…Jan 7 2022skafeto.com

Разяснения от НОИ – ето как може да проверите новата си пенсияВсеки пенсионер може да провери как е преизчислена пенсията му според новите правила, които влязоха …Jan 6 2022skafeto.com


loading...