Кадиев телекомите

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Бившият депутат от БСП Георги Кадиев разкрива, какви печалби са натрупали телекомите и какви премии са си раздали мениджърите им. Цитираната от него информация е публично достъпна.

Кадиев прави разкритията на фона на новината, че и трите мобилни оператора обявиха, че вдигат цените си. Политикът е прегледал годишните финансови отчети на един от операторите и установява, че той има рекордни приходи в пандемичната година, но също така и мениджърите са взели рекордни възнаграждения, пише сайтът Защото.

„Тъй като телекомите много държат да ни вдигнат цените с 1 лев на абонат, реших, че са закъсали. Затова прегледах ГФО на един от тях, Виваком, за 2020 (последният, обявен в Търговския Регистър).

1. Стр. 22 и 120: Възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвети на стойност 29,108 хил. лв. са начислени за годината, приключваща на 31.12.2020 г. (2019: 5,073 хил. лв.) Т.е. общото годишно възнаграждение за членовете на УС и НС на Виваком (9 души, имената им са посочени на стр. 21, сред тях и Спас Русев) в първата година на пандемията нараства 6 пъти до гигантски размери – за 2020 г. възлиза на близо 30 милиона лева срещу само 5 милиона за предходната непандемична 2019 г. Средно всеки от тези 9 души е получил по 3.33 млн.лв. за 2020.
2. Стр. 12 и 112: Общите разходи за персонала възлизат на 161 млн.лв.

Възнаграждението на тези 9 души представлява 18.6% от годишната работна заплата на целия персонал на компанията, наброяващ около 5000 души.

3. Стр. 8: Приходите на Виваком през 2020 достигат 1.02 млрд.лв. Това е най-високото постижение в последните 5-6 години.4. Стр. 13: Оперативната печалба EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) нараства до рекордните 461 млн.лв.

Тоест БТК работи с огромен марджин на печалба от 45%.И другите телекоми вероятно са така. И защо тогава това левче от абонат? Ако говорим за солидарност в кризата, не може държавата да се опитва да направи невъзможното да компенсира бизнеса, а големите корпорации единствено да се възползват. Тук е мястото на държавата като регулатор“, завършва Кадиев.

Още от България