качество на водата

ВиК секторът масово не покрива изискванията за качество на водата. Това показва доклад, изготвен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Документът съдържа резултатите от извършената извънредна проверка, възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) по повод на публикации в медиите за недобро състояние на ВиК мрежата в страната.

Нито едно дружество с одобрен бизнес план не е отчело пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план.

От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение.

При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

По отношение на услугите за водоснабдяване, 23 от общо 29 дружества или 79% от дружествата не постигат целите по показателите „Налягане във водоснабдителната система“ и „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“.

59% от дружествата не са изпълнили показателя „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72% не изпълняват целите за „Енергийна ефективност за водоснабдяване.

Това са заключенията след проверката.

По отношение на работата с клиентите също са констатирани организационни проблеми. 48% от дружествата отчитат неизпълнение при отговор на подадени писмени жалби.

Комисията посочва, че кратките срокове не са дали възможност да бъдат предприети последващи мерки по отношение представените от дружествата резултати за 2019 г.

Това ще се случи, след като ВиК дружествата представят своите годишните отчети.

Поради обявеното извънредно положение част от дружествата поискали удължаване на сроковете за представянето им.

Припомняме, в края на 2019 г. регионалният министър Петя Аврамова обяви, че са нужни 11 милиарда лева, за да се обнови ВиК инфраструктурата в цялата страна. Тя посочи и че в редица населени места през лятото и есента има недостиг на питейна вода.

Вижте още:
Икономистът Г. Вулджев: 1 млрд. за ВиК холдинга правят криви сметките на Горанов1 милиард налети във ВиК холдинга означава, че парите няма да се харчат прозрачно. Тези средства не …Jan 20 2020skafeto.com

Нов държавен холдинг събира всички ВиКМинистерски съвет ще приеме проект за учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държ…Jan 16 2020skafeto.com


loading...