Това показва анализ на цялостното въздействие на компанията, изготвен със съдействието на PwC България

Издателство „Клет България“ e достигнало и е оказало въздействие на над 160 хиляди души чрез социално отговорните си инициативи за периода от 2019 г. до 2022 г. Това показват данните от първия в сектора анализ на цялостното въздействие на компанията върху българското общество, изготвен със съдействието на PwC (PricewaterhouseCoopers) България.

Издателството прави тази оценка по случай 20-годишния си юбилей, като тя отразява инициативите, които имат най-голямо влияние върху българското образование и които заемат централно място в мисията на компанията.

За да подпомогне образованието, учителите и учащите, издателство „Клет България“ насочва усилията си в три основни направления. Първото е насочено към развитие на модерни образователни материали както на хартия, така и дигитални. Сред тях са най-голямата собствена образователна система в страната с богата колекция от интерактивни ресурси iZZI, единственият одобрен от МОН софтуер, предназначен за детски градини – ИТИ-ДГ, и първото учебно пособие за активно учене, което отговаря на новите учебни програми и осигурява възможност за обогатяване на учебния процес – „Тетрадка +“.

Второто направление, в което издателство „Клет“ инвестира много сериозни усилия, е подкрепата за развитието на българските учители както в професионален, така и в личен план. По време на пандемията те създават поредица от уебинари и гореща линия, подпомагащи учителите в прехода към онлайн обучение. Организират и инициатива за подобряване уменията на учителите за работа с технологии за онлайн преподаване „Дигиталният учител“, в партньорство със SoftUni. Също така издателството предоставят на преподавателите „Пакет на успешния учител“ с допълнителни учебни материали, улесняващи ги в процеса на преподаване.

„Ние ежедневно влагаме усилия в подобряване на качеството на образованието в страната, стремейки се да достигнем до всеки един ученик и учител. Затова всички продукти и услуги на издателство „Клет България“ са разработени с идеята образованието да бъде по-достъпно, актуално и приложимо за учениците, а също и да подкрепя професионалната реализация на учителите. Ние вярваме, че освен решаващ фактор в личностното развитие на учениците и тяхната професионална реализация, доброто образование е градивен елемент на свободните, икономически развити и демократични общества. Като отговорно дружество ние се стремим не само да генерираме печалба, но и да го постигаме по начин, съвместим с грижата за българското образование и общество“, коментира Доротея Дарданова, маркетинг мениджър на издателството.

Сред инициативите за личностно развитие на учителите са „Е-академия“ и „Учителите на България“, която цели подобряване на имиджа на българския учител. Както и „Ден на Кеймбридж“, и „Комплименти в пакет“ – малък жест на признание към учителите, които имат основна роля в обучението на нашите деца.

Освен подкрепа в образователния процес, издателство „Клет България“ провежда социални инициативи и дарения за учениците. Ежегодно осигурява безплатни учебни материали за учители и за социално слаби и деца в нужда. Организира и кампании с информативен характер по теми от живота с цел да подпомогне родителите и учителите в качеството им на възпитаващи и обучаващи лица. Друга част от инициативите ангажират учениците с различни благоприятстващи тяхното развитие дейности, за които не остава време в класната стая.

Целият доклад може да бъде разгледан на специална интерактивна страница на сайта на издателството.

За изминалите 20 години от малко издателство на чуждоезикови пособия с 16 служители, издателство „Клет България“ се разраства до настоящите си размери – в него работят над 130 души, чиято дейност обхваща целия процес по създаване, подготовка и разпространение на одобрени от държавата учебници, познавателни книжки, помагала и платформи.


loading...