https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Българите се питат кога ще е готова АМ „Европа“, но отговорът на въпросът е, че никой не знае кога ще бъде завършена въпросната магистрала. Това е един от изводите на последния доклад на Института за пътна безопасност. Посочва се, че на 15 ноември 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е подписала договор за проектиране и строителство на 14,5 км от път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път, в участъка от ГКПП „Калотина“ до пътния възел при Драгоман.

Изпълнител на отсечката е „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД. Стойността на договора е 137 491 883.28 лв. без ДДС. Част от средствата за финансиране са осигурени по Механизма за свързване на Европа на ЕС, а останалите са от републиканския бюджет.

От ИПБ отбелязват, че договорът предвижда строителните работи да бъдат изпълнени за 852 календарни дни, от които 122 са за подготовка на техническия проект. Това означава, че забавянето е с повече от половин година.

Предвидено е отсечката да бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 трябва да бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Пътният възел обаче все още не е завършен и не е ясно кога ще бъде въведен в експлоатация.

По договор е предвидено да бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които – при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 852 календарни дни, от които 122 дни са за изработване на техническия проект.

След проверка на място Институтът за пътна безопасност е установил, че голяма част от предвидените съоръжения не са завършени и никой не знае кога ще се случи това. От взетите на място сведения никой не е виждал ръководител от АПИ и МРРБ, който да е извършвал контрол за забавяне на строителството. Трасето, по което се движат автомобилите, е черен път, а от едната му страна е нависнало необезопасено срутище, което застрашава живота на преминаващите автомобили.

От ИПБ са констатирали покрай строящата се магистрала и множество нерегламентирани сметища, които замърсяват околната среда.

Това е поредно доказателство, че от бившите ръководства на МРРБ в лицето на бившия министър Гроздан Караджов и възложителя АПИ в лицето на бившия председател Тодор Василев не е осъществяван системен контрол, подчертава се в доклада.

Допълва се, че по цялото трасе липсва задължителната табела, съгласно европейските изисквания, на която трябва да има адрес и дата на откриване на строителната площадка, номер и дата на разрешението за строеж, вид на строежа, възложител, изпълнител. Трябва да е посочено и кога започва строежът, колко ще продължи и колко души ще работят на него.

Според ИПБ всичко това дава основания за съмнение за прилагане на корупционни практики, които се обосновават от липсата на контрол от страна на възложителя и незаинтересованост за спазване на срока за изпълнение на строителните работи.

От Института предупреждават, че движението по пътя София-Калотина е с висок риск за настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия. Според тях има и престъпно бездействие от страна на АПИ.

Те отбелязват, че никой всъщност не знае кога ще бъде завършена АМ „Европа“ и може да се направи обосновано предположение за възпрепятстване от страна на Пътната агенция изпълнителят да завърши в срок магистралата.

Вчера от МРРБ съобщиха, че с кметство Петърч е договорено изграждането на пътни връзки, които да свързват костинбродското село с АМ „Европа. Те попадат в обхвата на лот 3 на магистралата, между пътен възел „Храбърско“ и СОП, чието строителство предстои, и ще се ситуират при км 33. С тях ще се подобри достъпът до населеното място.

За целта ще се подготви проект на изменение на Подробния устройствен план на магистралата, който предстои да бъде одобрен. Предстои да се подпише и тристранно споразумение между общината, МРРБ и АПИ, за разпределяне ангажиментите на всяка от страните.