ангелов трета вълна мерки Координационният център

Със заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов част от противоепидемичните мерки в страната от днес отпадат. По-голямата част от тях се отнасят до системата на образованието. Възстановява се обаче и плановият пример и плановата оперативна дейност в лечебните заведения у нас и комплексните онкологични центрове.

Присъствени приравнителни изпити при преместване на ученици или изпити за определяне на срочна оценка с повече от 25% отсъствия по даден предмет отново ще могат да се провеждат.

Разрешават се и изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение, държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика, индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда, индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище, областни или общински кръгове на олимпиади, когато не могат да се организират онлайн.

Във висшите училища се разрешават практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти, както и семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда.

Всички дейности трябва да се повеждат при спазване на противоепидемичните мерки.

Разхлабването на противоепидемичните мерки се случва на фона на положителните тенденции у нас за хода на епидемията в цялата страна. През последните седмици здравните власти отчитат все така висок брой на оздравели. Натискът върху лечебните заведения също намалява.
Проф. Балтов: Без разхлабване на мерките преди края на месецаЗдравният министър Костадин Ангелов разреши плановите операции от утре, което предизвиква въпрос дал…Jan 16 2021skafeto.com

loading...